מאי 13, 2019 10:50 UTC
  • ועדת ההיתרים מסרבת לדון בבקשת נתניהו לגייס מימון להגנתו המשפטית

ועדת ההיתרים במשרד המבקר בישראל מסרבת להתכנס ולדון בבקשת בנימין נתניהו לגייס מימון להגנתו המשפטית עד שישיב לשאלותיה.

הוועדה דחתה פעמיים את בקשת נתניהו לגייס תרומות בסך שני מיליון דולר מבעלי הון למימון הגנתו המשפטית. בהחלטתה האחרונה אף קבעה שעל נתניהו להחזיר 300 אלף דולר שכבר קיבל מבן דודו נתן מיליקובסקי ללא היתר, וכן חליפות שקיבל מאיש העסקים ספנסר פרטרידג'. זמן קצר לאחר מכן עתר נתניהו נגד ההחלטה, ובדיון בבג"ץ לפני חודשיים הושגה פשרה בהמלצת השופטים שלפיה הוועדה תדון מחדש בבקשת נתניהו ותשמע את סנגוריו בטרם תקבל החלטה. לצד זאת, נקבע כי נתניהו יספק לוועדה כל פרטים שיתבקשו על ידה.

חברי הוועדה, פנו לאחר הבחירות לעורכי דינו של נתניהו וביקשו לקבל מידע על רכושו בארץ ובחו"ל, "מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל (מזומנים, אג"ח, נדל"ן וכיוצ"ב)" וכן מידע מפורט על טיב הקשר עם התורמים, פרטרידג' ונתן מיליקובסקי, היקף חובות שכר הטרחה לעורכי דינו, פירוט הכספים ששולמו עד כה ומדוע נדרשת עזרה של אנשים חיצוניים למימון הגנתו המשפטית.

עורך הדין נבות תל צור השיב כבר פעמיים לוועדה כי צוות הסנגורים של נתניהו אינו מוכן למסור מידע בנושא וכי אין מקום להתנות את קיום הדיון החוזר בתנאים מוקדמים. בוועדה השיבו כי בדיוניה הקודמים התברר כי בין מיליקובסקי לנתניהו התקיים קשר עסקי ולא קשר משפחתי בלבד, וביקשו לקבל על כך פרטים. תל צור הודיע כי נתניהו מוותר על בקשתו לגיוס כספים ממיליקובסקי על רקע פרשת מניות הפלדה, אך הודיע כי ייתכן שיוחלף בתורם אחר. עוד הוא ביקש לקיים דיון מקדמי שבו יסביר מדוע לא ימסור מידע נוסף לוועדה.

בתשובה למכתב ששלח תל צור, ציינו חברי הוועדה כי סירובו של נתניהו לספק פרטים על הקשר עם פרטרידג' ולהעביר הצהרת הון מעודכנת, מהווה הפרה של פסיקת בג"ץ. בתשובת הוועדה נכתב כי "מתן פרטים נוספים הוא תנאי בלעדיו אין לקיים שימוע נוסף בעל פה, וזה הבסיס להסכמה בבית המשפט העליון. חרף זאת, מרשך עדיין נמנע מלקיים את ההתחייבות שנמסרה על ידך בשמו בבית המשפט העליון". תל צור ביקש להיפגש עם חברי הוועדה והתנגד לכל תנאי מוקדם לפגישה עמם. לדבריו, בכוונתו להציג בפגישה את הסתייגותו ממסירת הצהרת ההון של נתניהו.

הוועדה קבעה כי הניסיון לרתום את העגלה לפני הסוסים, לא יצלח. ברור מאליו שהאינפורמציה הזו נדרשת לצורך ההתכוננות של הוועדה לישיבה הזו ולא לצורך הצגת טיעון כלשהו מצד המבקש מדוע הוא אינו מחויב לתתה, כפי שהתחייבת בשמו בבית המשפט העליון ב-18 במארס 2019, וללא שום הסתייגות". עוד נכתב כי "הוועדה ערה לדחיפות הנחוצה בקיום הדיון המשלים אך היא מבקשת בשלישית לחזור ולהבהיר כי כל עוד המבקש עומד בסירובו, ועקב זאת לא ימסרו לה מלוא הפרטים שהתבקשו ממנו, לא תיקבע שום ישיבה נוספת בפרשה זו". תשובת הוועדה ניתנה כעת כשמי שעומד בראשה הוא השופט בדימוס שלום ברנר, לאחר שבמארס התפטר השופט בדימוס עוני חבש מתפקיד היו"ר. חבש הודיע על התפטרותו על רקע פרסומים המגלמים לחצים פוליטיים עליו.

 

 

תגיות

תגובות