Jun 12, 2018 10:38 UTC
  • קנוניה כושלת לעריכת מהפכה בשלטון בתוניסיה

אתר "לה מונד אפריק" הצרפתי חשף כי פגישה התקיימה בין שר הפנים המפוטר של תוניסיה לוטפי בראהם לבין גורם במודיעין של איחוד הנסיכויות הערביות,

 באי ג'רבה באחרונה, כאשר דנו במפת דרכים להחלת שינויים שכוללים הדחת ראש הממשלה יוסוף אלשאהד ומינוי כמאל מורג'ן, שר ההגנה בזמן הנשיא המודח זין אלעבדין, בתפקיד ראש הממשלה והדחת הנשיא אלבג'י אלסיבסי בתואנת המחלה. בתוך כך מתקיימות הכנות בפרלמנט לקיים ישיבת שימוע לשר הפנים המפוטר.

 

תגיות

תגובות