Jun 30, 2018 08:43 UTC
  • ספינת מהגרים התהפכה מזרחית לבירת לוב, טריפולי

משמר החופים בלוב מסר כי 100 מהגרים נעדר בים אתמול ויש חשש לחייהם, לאחר שספינתם התהפכה מזרחית לבירת לוב, טריפולי. עד כה אותרו שלוש גופות של תינוקות וחולצו בחיים 16 מהגרים.

לפי הידיעות כ-120 איש היו על סירת הגומי שטבעה שישה קילומטרים מחופי לוב. דובר משמר החופים במדינה מסר כי הספינה התהפכה.

התקרית מתרחשת שעות לאחר שמנהיגי אירופה הגיעו להסכם להקשות על ההגירה הבלתי חוקית ליבשת.

 

תגיות

תגובות