Aug 21, 2018 10:20 UTC
  • מיקרוסופט השביתה שישה אתרים, המתחזים לאתרי ממשל אמריקנים רשמיים

חברת מיקרוסופט גילתה והשביתה שישה אתרים, מזויפים המתחזים לאתרי ממשל ומדיניות אמריקנים רשמיים. לטענת, חברת מיקרוסופט, מטרת האתרים הייתה לפרוץ למחשבים של אזרחים אמריקנים.

 

 

 

 

תגיות

תגובות