Sep 02, 2018 07:59 UTC
  • האיחוד האירופי קרא לארה

האיחוד האירופי קרא לארצות הברית לשקול מחדש את "ההחלטה המצערת" להפסקת מימון אונר"א וקבע כי יפעל ביחד עם מדינות נוספות להבטחת המשך פעילות הארגון.

"ארצות הברית תמיד מילאה ותמשיך למלא תפקיד חיוני בכל מאמץ להשגת שלום במזרח התיכון. האיחוד האירופי ימשיך לשתף פעולה עם ארצות הברית ועם שותפיה האזוריים והבינלאומיים האחרים לפעול למען אותה מטרה משותפת", נאמר בהודעת האיחוד האירופי.

 

תגיות

תגובות