Nov 08, 2018 09:04 UTC
  • נורבגיה תחרים מוסדות תרבות ואמנים שיופיעו בהתנחלויות

התאחדות האמנים ועובדי התרבות בנורבגיה CREO תטיל חרם על מוסדות תרבות ואמנים שמופיעים בהתנחלויות או שתורמים לכיבוש פלסטין.

בהתאחדות חברים 8600 איש, בהם מוזיקאים, שחקנים, רקדנים ועובדי במה. ההתאחדות היא חלק מארגון הגג של האיגודים המקצועיים בנורבגיה, ה-LO שאימץ במאי 2017 החלטת חרם כוללת – תרבותי, אקדמי וכלכלי נגד ישראל. ההתאחדות כבר קיבלה החלטת חרם נגד ישראל בשנת 2014 אך כעת החליטה לחדש אותה.

 

תגיות

תגובות