Nov 19, 2018 10:14 UTC
  • תרזה מיי: החלפתי לא תהפוך את המו

ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי התייחסה למשבר הפוליטי בארצה על רקע עסקת הברקזיט ואמר כי ככל הידוע לה, לא הוגשו מספיק בקשות לקיום דיום בהצעת אי האמון נגדה. מיי הוסיפה: "החלפת ההנהגה לא תקל על המשא ומתן בנושא הברקזיט ועלולה לעכב את הברקזיט". מיי אמרה כי מערכת ההגירה שתחול בבריטניה לאחר הברקזיט תועיל לעסקים ותייצר הליכי כניסה סדורים למדינה.

 

 

 

 

תגיות

תגובות