Dec 07, 2018 09:19 UTC
  • לברוב ומוגריני קראו לשמור על הסכם הגרעין

שר החוץ של רוסיה סירגיי לברוב קיים דיונים עם שרת החוץ האירופית פדריקה מוגריני על הסוגיות השונות ובין היתר איראן סוריה ואוקריינה.

הפגישה התקיימה בשולי הדיונים של הארגון האירופי לביטחון ושיתוף הפעולה במילנו האיטלקית. בהודעה שפרמסה לשכת שרת החוץ האירופית פדריקה מוגריני נאמר כי הדיונים נסובו גם על הסכם הגרעין בין איראן והמעצמות, ושני הצדדים הדגישו את הצורך לשמור על ההסכם.

 

תגיות

תגובות