Dec 16, 2018 10:33 UTC
  • הסכמה על מסגרת עבודה ליישום הסכם פריז בדבר ההתחממות הגלובלית

קרוב ל-200 מדינות הסכימו (שבת) על מסגרת עבודה ליישום הסכם פריז משנת 2015 העוסק בהגבלת ההתחממות הגלובלית. ההבנות התקבלו בתום שבועיים של שיחות ושנתיים של עבודה משותפת. היעד שנקבע הוא הפחתת הטמפרטורה בשתי מעלות לפחות מעל מידות החום הממוצעות שנמדדו בתקופה שקדמה למהפכה התעשייתית.

 

 

 

 

תגיות

תגובות