Mar 25, 2019 07:32 UTC
  • נשיא רומניה נגד ראש ממשלתו שקראה להעביר את השגרירות

נשיא רומניה קלאוס יהוניס דחה את הודעתה של ראש ממשלתו, ויוריקה דנצ'ילה, כי תפעל להעברת השגרירות של רומניה בישראל לעיר הקודש. יוהניס מסר: "ראש הממשלה הפגינה בורות במדיניות החוץ בנושא השגרירות . אין לה סמכות לזה".

תגיות

תגובות