• תדר

תדר

קול דויד ,קול האמת, קול הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהראן מהשעה (11.50) עד (12.20) לפי השעון העולמי על הגלים הקצרים:

(19) מטרים בתדר (15240) khz

וגם משדר שדור חוזר מהשעה(4.20) עד השעה(4.50) בבוקר לפי השעון העולמי על הגל :

(31) מטרים בתדר(9755) khz

(25) מטרים בתדר(11780) khz

אתם יכולים לקלוט את קול דוויד באמצעות הלווין

express AM22 53E

FREQUENCY = 12582 MHZ

POLARISATION = VERTICAL

SYMBOLRATE = 24 Ms.s

בשעה(12.00) לפי השעון העולמי

IRIB-4

RIGHT

PID 87

ובשעה(4.20) ארבע ועשרים בבוקר לפי השעון העולמי

IRIB-4

RIGHT

PID 87

ובשעה (6.50)שש וחמישים בבוקר לפי השעון העולמי

IRIB-4

RIGHT

PID 87

ובשעה (2.20) עד השעה(2.50)לפי השעון העולמי

IRIB-3

RIGHT

PID 87

אתם יכולים לעקוב את קול דויד kol-David באמצעות האינטרנת על הכתובת:

parstoday.com/hebrew

Mar 12, 2016 07:44 UTC