Mar 21, 2017 11:09 UTC
  • הנשיא רוחאני לבני העם: לעבוד במלוא המרץ למען שגשוג איראן במהלך השנה החדשה

הנשיא חסן רוחאני העלה על נס את ההישגים שהתממשו במהלך השנה האיראנית שעברה (הסתיימה אתמול 20 למרץ השוטף) ואמר כי מדובר בהישגים יוצאי דופן בתקופה של 25 שנים, במיוחד בתחום קידום הצמיחה הכלכלית, הורדת האינפלציה ואספקת הזדמנויות עבודה.

הנשיא בירך את מנהיג המהפכה האיסלאמית, איותללאה סייד עלי ח'מינאי ואת בני העם הן בתוך איראן והן השוהים מחוצה וגם את עמי האזור שחוגגים את חג (הנורוז).

הוא פנה במיוחד למשפחות החללים והנכים שהקירבו את עצמם כדי להגן על המולדת.

הנשיא הביע אופטימיות לקראת השנה החדשה הרי היא התחילה בתזמון עם זיכרון יום הולדתה של הצדיקה "פאטימה א-זהרא" בתו של הנביא מוחמד (על שניהם השלום) שנחשבת סמל לרחמים של האלוהים וקרא לכל בני העם להתאחד ולעבוד במלוא המרץ עד סוף השנה על מנת להשיג התקדמות ולשמר על ריבונות המדינה באמצאות סולידריות ונטישת ההתפלגות.

 

תגיות

תגובות