Mar 21, 2017 11:12 UTC
  • מנהיג המהפכה כינה את השנה האיראנית החדשה בשם: שנת הכלכלה ההירואית, העבודה והתעשייה

ערב ראש השנה האיראנית החדשה שהתחילה היום 21 לחודש מרץ השוטף, מנהיג המהפכה האיסלאמית אייתאללה סייד עלי ח'אמינאי בירך את בני העם, במיוחד את משמפחות החללים שהקריבו את נפשותיהם למען השמירה על ריבונות איראן וכבודה, זאת לרגל יום הולדתה של הצדיקה "פאטימה א-זהרא" בתו של הנביא מוחמד (על שניהם השלום) וגם לקראת חג הנורוז (ראש השנה הפרסית).

כבוד המנהיג איחל לבני העם שנה טובה שרויה בביטחון, רווחה וברכות,וכינה את השנה החדשה בשם "שנת הכלכלה ההירואית, שנת העבודה והיצירה".

הוד מעלתו הדגיש כי לא די להסתפק בכינוי "הכלכלה ההירואית" אלא יש להוציא את גילויי המושג לפועל, במיוחד בתחום מציאת פתרונות לבעיות הקיימות. מנהיג המהפכה הנחה לחלק את תוכנית הכלכלה ההירואית לשני סעיפים מרכזיים ולמקד את האנרגיה של הגורמים הממשלתיים ובני העם על סעיפים אלה: 1- קידום איכות וכמות היצירה והתעשייה המקומיות, 2- אספקת הזדמנויות עבודה לבני העם, במיוחד לצעירים.

 

תגיות

תגובות