• ביום עיר הקודש הבינ

מליוני האיראנים השתתפו בהתלוכות ובאירועים לקראת יום עיר הקודש הבינ"ל שנקבע על ידי מחולל המהפכה האיסלאמית האימאם ח'ומייני ז"ל.

התהלוכות התקיימו בטהראן ושאר הערים על אף החום והצום כאשר הרחובות היו גדושים ובמקומות אחדים התמלאו עד אפס מקום. תוך קריאות לשחרר את עיר הקודש, המצפן של המוסלמים וקריאה למדינות העולם האיסלאמי שלא לשכוח מהשאלה הפלסטינית כשאלה ראשית, 3500 כתבים וצלמים סיקרו את הפעילויות שמתקיימות תחת כותרת אחדות האומה האיסלאמית, תמיכה באינתיפדה הפלסטינית והתמודדות עם הישות הציונית והקבוצות של התכפירים.

המוני המשתתפים בתהלוכות וצעדות גינו את הפשעים של הכיבוש הישראלי נגד הפלסטינים ואת השתיקה הבינ"ל נוכח המשך המעשים המרושעים של הכיבוש הישראלי תוך הבעת נחישות לסכל את התכסיסים המיועדים לפגוע בהתקוממות.

התנאים בהם הכריז האימאם ח'ומייני ז"ל על יום עיר הקודש הבינ"ל דומים לתנאים הקיימים היום, הרי דאז נחתם הסכם קמפדיוויד על ידי אנואר סאדאת תוך פגיעה קשה בשאלה הפלסטינית ובהתקוממות אך ניצחון המהפכה האסילאמית העמיד דברים על דיוקם ואימצה איראן את השאלה הפלסטינית כאשר הכריזה על יום עיר הקודש הבינ"ל לחזק את העם הפלסטיני.

כיום מדינות ערביות עושות לכונן קשרים עם הישות הציונית לחזק אותה במקום לחזק את הפלסטינים אז יום עיר הקודש הבינ"ל נושא מסר סמלי חשוב אל מול נסיונות הנורמליזציה עם הישות הציונית. הרי ביום הזה האיראנים והמוסלמים ברחבי העולם מדגישים דביקות במאבק לשחרר את עיר הקודש ומסגד אלאקצה. כמובן בני החורין בעולם מעריכים גבוהה את איראן על הנפת הדגל של פלסטינה מאז הרגע הראשון למהפכה האיסלאמית והורדת הדגל הישראלי מעל השגרירות שהפכה לשגרירות פלסטינה הראשונה, בעולם, ועל העמידה האיתנה. מול התוכניות התכסיסים הציונות ליהד את עיר הקודש ולהחל שינויים דיומגרפיים ותרבותיים בעיר הקודש.

במחינה איראנית ההלוכות וצעדות ביום עיר הקודש ממחישות את דביקות העם האיראני בעקרונות ובערכים של המהפכה האיסלאמית שחולל האימם ח'ומייני ז"ל לתמוך בעם הפלסטיני ולהתנגד לתכסיסים האמריקנים והציונים להשיג הגמוניה באזור.

Jul 01, 2016 10:00 UTC
תגובות