Nov 20, 2016 09:18 UTC
  • צעדות הארבעים של האימם חוסיים מאחדות את בני האנושות

מליוני מוסלמים, השתתפו בצעדות העליה לרגל, לקראת יום הארבעים, של האימם חוסיין עליו השלום, בעיר כרבלה העיראקית הקדושה, כאשר יותר משני מליון איראנים, בנוסף לחמשה עשר מליון מוסלמים, מרחבי העולם, מקדשים את המאורע החשוב הזה, שמאחד את בני האנושות בכלל, והמוסלמים בפרט, ביחס לדחיית העושק והקיפוח.

צעדות העליה לרגל לקראת הארבעים מקדשות ומפארות את הגיבורים והחללים, שנפלו בגלל שדחו והתנגדו לעושק והקיפוח. זאת היא התמונה העולה מהשתתפות העולים לרגל מאיראן, בחריין, כויית, לבנון, פאקיסטן סוריה ומדינות רבות נוספות, שצעדו ברגל מהעיר נג'ף לעיר כרבלהו לעשרים ימים ממושכיםו לבקר את הקבר של האימם חוסיין, בנו של האימם עלי בנאביטאלב עליו השלום. חשיבות המאורע היום נובעת מההתרחשויות שפגעו בערכים האנושיים. הרי ממראה ההמונים הצועדים, בני האדם, חשים ביטחון, שלווה, אהבה ואחווה.

התמונות כה מעודדות, הרי, בזמן ממשלת עיראק, מתקשה להקל ולהטיב עם העולים לרגל, בגלל העומיס הנוצר, אלפי האזרחים העיראקים נפרסו, לאורך 80 ק"מ לסייע לעולים, ולהגיש להם מים, אוכל וכל דבר אפשרי, גם האיראנים הבחריינים, הלבנונים ועוד הקימו תחנות לסייע לעולים לרגל.

זאת לא אומרת שהממשלה העיראקית, לא מסייעת לעולים לרגל, אלא להפך, כאשר ניתן לזהות את ההסיוע הממשלתי בתחומים שונים, אך המספר הגדול של העולים לרגל מצד אחד ואהבת האימם חוסיין המשתכנת בלבבותיהם של האזרחים העיראקים מצד שני, דחפו בהם ליטול חלק, ולהזמין את העולים לרגל לקחת פסק זמן, ולנוח קצת, כדי שיוכלו להמשיך את הדרך. סטודנטים השתתפו בפעילויות לסייע ולהקל על העולים לרגל בין היתר בניקוי הרחובות של העיר הקדושה כרבלה.

גם אנשי המיליציה העממית (חאשד שעבי) המשתתפים בפעילויות לשיחרור העיר מוסול מידי דאעש, נטלו חלק בפעולות לשמר על ביטחונם של העולים לרגל לעיר כרבלה שהמשטר של סדאם עשה כל אשר ביכולתו למנוע עלייתם ולמנוע מהם לשדר את המסר האסלמי הברור וחד-משמעי, כפי שעשה האימם חוסיין עליו השלום שהקריב את עצמו בכרבלה, למען קידום הצדק וללחום בעושק.

  

 

תגובות