Dec 05, 2017 08:15 UTC
  • טקס יום השנה התשיעי לטכנולוגיית החלל באירן

עתון ופאק כתב על טקס יום השנה התשיעי לטכנולוגיית החלל הלאומית שהתקיים בטהראן כאשר הבליט את דבריו של הנשיא חסן רוחאני שהדגיש כי האמריקאים שהרבו לדבר על הצורך ללחום באפליה רמסו את העקרונות הבינלאומיים, כאשר החלטותיהם היום הן החלטות גזעניות ורומסות את זכויות האדם. בתגובה על החלטת ארה"ב האחרונה לאסור כניסת אזרחים משבע מדינות,

הנשיא רוחאני אמר כי הגורמים האמריקאים היו טוענים שהם מתנגדים לממשל באיראן ולא מתנגדים לעם האיראני, אך החלטתם האחרונה היום חושפת את צביעותם, הרי הם לא מסכימים היום לקבל את האשרות הכניסה שכבר נתנו בעצמם, והוסיף כי היו מי שאמרו שלא ניתן לקיים דיאלוג עם המעצמות, ששולטות במפלגות בתקשורת ובארגונים הבינלאומיים, אך הצלחנו באיראן להשיג ניצחון בשיחות המדיניויות הטכניות, והמשפטיות, מפני היינו מנהלים אותן, עם המעצמות, על בסיס היגיון, מדע, ידע, אמנות ודיפלומטיה.  בהתיחסו להישגי תכנית העבודה המשותפת (הסכם הגרעין), כולל המעמד החזק של איראן, הפתיחות הכלכלית, בניית תחנת כח גרעינית שנייה, וההתקדמות המדעית, אמר הנשיא כי למדעי החלל חשיבות עליונה ואנו זקוקים לטכנולוגיה זו כדי לשפר ולשכלל את היכולות השונות,בהתאם להנחיות של המנהיג המהפכה שפועל נמרצות להשיג התקדמות בתחומי המדע החדשים, לכן הצלחנו להגיע לשלב בניית הלווינים. הנשיא אמר כי היום אנחנו חיים בעידן התקשורת שלא מתיישב עם הקמת קירות וחומות להפריד בין העמים, והוסיף שיש להשמיע את הקול שלנו לכל העולם, מה שניתן  להשיגו באמצעות האינטרנט, מפני הממהפכה שלנו באה להעיר את העולם והדורות הבאים.כתב וסיכם עתון ופאק.

 

תגובות