Jan 06, 2018 07:48 UTC
  • מנהיג המהפכה האסלמית: גאוות העם האיראני והביטחון, הם בגלל ההקרבה של החללים

עתון ופאק כתב על ההתחרשויות באיראן והבליט את דבריו של מנהיג המהפכה האסלמית אייתאללה סייד עלי חמינאי בפגישה עם הורי החללים מתקופת ההגנה הקדושה 1988-1980 כאשר קבע כי גאוות העם האיראני והביטחון ממנו נהנית איראן, הם בגלל המסירות וההקרבה של החללים.

המנהיג אמר כי אוייבי איראן התאחדו וגייסו את כל המשאבים שלהם הון, נשק, פוליטיקה, ומודיעין לפגוע באיראן, כמו ההתרחשויות, האחרונות, שנועדו לפגווע בממשל האסלמי. עם זאת, אוייבי איראן מפחדים ויודעים שהתעוזה והאמונה של העם האיראני תסכלנה את הניסיונות שלהם.

עתון ופאק הוסיף כי המנהיג ציין להתרחשויות המצערות בכמה מדינות במערב אסיה וצפון אפריקה וקבע כי לו המשטר העיראקי של סדאם השיג ניצחון על איראן, במהלך המלחמה הכפויה 1988-1980, איראן היתה היום במצב גרוע יותר ממנו בלוב ובסוריה, אך מסירות החללים וסבלנות האמהות שלהם, סייעו לאיראן להנות ממצב טוב ויציב.

עתון קיהן כתב כי ההחלטות של הישות הישראלית ובעיקר אישור הכנסת "חוק עיר הקודש המאוחדת" באות כהשלמה להחלטת טראמפ להכיר בעיר הקודש כבירת ישראל.הרי הישות הישראלית מנסה לספח את הגדה המערבית כולל עיר הקודש ועושה כל שביכולתה ליהד את העיר ולגרש ממנה את תושביה הערבים. חוגים וגורמים פלסטינים קבעו כי החלטות ישראל אלה הן בגדר הכרזת מלחמה על העם הפלסטיני. חוגים אלה קראו לנשיא מחמוד עבאס לנקוט עמדה תקיפה, ולהכריז על סיום התהליך המדיני - אדרבא - להתנצל מול העם הפלסטיני על הנזקים, שנגרמו לפלסטינים, מאז חתימת הסכם אוסלו ובתוך כך לבטל את התאום הביטחוני עם הישות הציונית.

עתון קיהן ציין כי החוגים הפלסטינים הגיעו למסקנה זו לאור המדיניות הציונית המרושעת שהובילה לפריצת אינתיפאדת אל קודס, ומובן שיש לתמוך באינתיפאדה בכל האמצעים כדי לאלץ את ארה"ב והישות הציונית לכבד את הרצון של העם הפלסטיני ולהכיר בזכויות הלגיטמיות שלו. זאת אומרת יש להגביר את הפעילות המדינית בזירה הבינ"ל, תוך הבלטת המעשים הגזעניים הממושכים נגד הפלסטינים כדי לגייס תמיכת מדינות העולם, לסכל את התוכניות הציוניות. זו היא התגובה מהנימלית הנדרשת כיום מצד הפלסטינים על החלטת הכנסת שאישרה חוק "עיר הקודש המאוחדת" תוך חריגה מהחוק הבינ"ל.

 

תגובות