Jan 20, 2018 08:10 UTC
  • המנהיג קרא לעולם האסלמי לקדם תהליך הפיתוח המדעי בכל התחומים

עתון ופאק כתב על קבלת הפנים שערך מנהיג המהפכה האסלמית אייתאללה סייד עלי ח'מינאי לאורחים שהשתתפו בועידה 13 להתאחדות בתי הפרלמנט האסלמיים והבליט את דבריו כי אמר כי פלסטינה והתאחדות העולם האסלמי, שני נושאים חשובים לעולם האסלמי, שנדרש לקדם את תהליך הפיתוח המדעי תוך התמקדות בדורות הצעירים להשגת תודעה בכל תחומי המדע, כמתחייב מהאחריות הדתית וההיסטורית המוטלת על שכמן של המדינות האסלמיות, כדי להתמודד עם התכסיסים העויינים, המיועדים להשיג הגמוניה מערבית.

העתון ציין לקביעת המנהיג כי באמצעות המלחמה הרכה ניתן להביס את האמפריה התקשורתית המערבית הציונית, כמו שהיה במלחמה החמה, כאשר האוייבים הובסו בלבנון. לכן העולם האסלמי, מחוייב היום להגן על הפלסטינים, שנכבשה אדמתם,  ומליונים מהם גורשו ממנה, בעוד מי נשארו בה הפכו מטרה למעשי הכחדה ופשעים נוראיים מצד הישות הישראלית ותומכיה. העולם האסלמי יכול ומסוגל לסייע לפלסטינים בפני הציונים, שבעבר שאפו להקים (מדינה, מנילוס עד פרת) אך היום הם בונים חומות, סימן לכך הפרויקט הציוני בפלסטינה, המשתרעת מהים לנהר, שבירתה עיר הקודש, הגיע למבוי סתום. עתון ופאק ציין גם לדבריו מנהיג המהפכה כי התאחדות העולם האסלמי, לאור היכולות האנושיות והאוצרות העשירים, שנהנה מהם, מסוגל להפוך למעצמה משפיעה, בבניית עולם של אחווה ואהבה.

עתון קיהן כתב על הפגישה בין מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחאני לבין ראש מועצת העם בסוריה חמודה סבאע' כאשר נסובו הדיונים על ההתרחשויות האחורנות ובעיקר הניצחונות בסוריה על הטרוריסטים ותומכיהם, שהיו פרי ההתלכדות בין העם והממשלה. העתון הבליט את דבריו של שמח'אני כי הממשל האמריקני נקלע לבדידות בגין ההחלטות המטורפות של הנשיא האמריקני. העתון ציין גם לדבריו של שמח'אני כי המו"מ והדיאלוג המדיני הם האמצעי היחידי לשמור על הריבונות הסורית תוך דחיה לכל צעד לנגוס מהריבונות הסורית לטובת הטרוריסטים או לטובת גורמים זרים, תוך הדגשה כי המדיניות האיראנית החכמה, סיכלה את התכסיסים המערביים לערער את היציבות האזורית, לכן האוייבים מנסים לקדם צעדים נגד איראן, ונגד העולם האסלמי כאשר ארה"ב והישות הציונית עושות כל שביכולתן לפגוע באנטרסים האסטרטגיים של המדינות האסלמיות, מה מחייב את המוסלמים להגביר את שיתוף הפעולה לשמור על הביטחון ולקדם את הצמיחה הכלכלית במדינותיהם .

עתון קיהן ציין גם לדבריו של שמחאני ביחס להסכם הגרעין כאשר אמר כי הנשיא האמריקני טראמפ מאמץ אסטרטגיית "איראנפוביה" למנוע מאיראן להנות מפרות ההסכם, אך בחברה הבינ"ל, לא קונים את ההתבטאויות של איש משוגע ולא מתרשמים מהן.

 

תגובות