Jan 30, 2018 07:01 UTC
  • איראן מתאמת יכולותיה לפי האיומים הנשקפים

יועצו של מנהיג המהפכה האסלמית לענייני הגנה אלוף חוסיין דהקן אמר כי איראן מתאמת את יכולותיה ואת טווחי הטילים שלה לפי האיומים הנשקפים.

עתון ופאק הבליט את דבריו של יועצו של מנהיג המהפכה האסלמית לפיהם היכולת הטילית היא גורם ראשי בכוח ההרתעה האיראני, כאשר אמר כי איראן מסוגלת ויכולה לבנות טילים בעלי טווחים ארוכים עם יכולת השמדה גבוהה ומדוייקת, אך החלטה נתקבלה לשמור על כך שטווח הטילים יהיה בהתאם לאיומיים הצפויים. זאת אומרת, יש יכולת לשפר את היכולות אך כל עוד אין צורך בכך לא ייבנו טילים לטווחים רחוקים יותר. במקביל - צוטט יועצו של מנהיג המהפכה האסלמית לענייני הגנה אלוף חוסיין דהקן - ארה"ב הישות הציונית וגרוןרתיהן השואפות להגביל את היכולת הטילית של איראן, צריכות להבין כי כוח ההרתעה האיראני הוא בראש סדר העדיפויות, כולל טילי קרקע-קרקע וטילי קרקע-אוויר, כדי להבטיח הגנה שהיא מזכות כל מדינה לשמור על הממשל הריבונות והזהות של העם האיראני, והיכולות ההגנתיות, הן תמצית המומחיות והנסיון של איראן משנות ההגנה הקדושה, לכן איראן תמשיך לקדם את תוכנית הטילים שלה כתב וסיכם עתון ופאק.

 

עיתון קיהן כתב על המצב בתימן לאור חזרתו המפתיעה של שליח האו"ם וולד אשייח' ועל רקע התבטאויותיו בכלי התקשורת בהן קרא לחידוש הדיאלוג בין החוגים והזרמים התימנים בצורה שמעוררת חשדות וספקות, מפני, וולד אשייח', נודע בהיותו סוכן לסעודים כאשר ניסה לקדם את היעדים הסעודים, מה גרם לכישלון הדיאלוג בין הזרמים התימנים בעבר. אז, למה שליח האו"ם, שלא שמר על נטרליות קרא לחידוש הדיאלוג? בהיחלט הסיבה אינה לסייע לתימנים שסובלים ממלחמה ממשוכת על כל הפשעים הנוראיים שנעשו במהלכה, בנוסף להחרפת המצור על תימן ומניעת שיירות הסיוע ההומניטרי להגיע לאזרחים שלא היה להם מה לאכול וכתוצאה נדבקו במחלות מדביקות. הסיבה היא לחלץ את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן שארגון היומן רייטס ווטש קרא להעמידו בפני בתי הדין הבינ"ל על הפשעים שביצע בתימן, נגד האזרחים התימנים ובעיקר הנשים והילדים. שליח האו"ם מנסה-כנראה-להחזיר לעצמו את האמון שנפגע בגין שתיקתו שנמשכה כמה חודשים. הוא קרא להסרת הסנקציות המוטלות על העם התימני ולחדש את הדיאלוג תוך תאום ונענות לדרישות של השליטים הסעודים להכריז על שביתת נשק ולאפשר סיוע הומנטרי רפואי לתימנים הרעבים.

עם זאת, החוגים המהפכנים בתימן הביעו נכונות לחדש את הדיאלוג מתוך הקפדה לשים קץ לסבל של העם התימני, אף שהם במצב טוב שמלחיץ את השליטים הסעודים, שפתחו במלחמה ולא היו אמורים להפסיק אותה, לו היו יכולים להכריעה לטובתם. דברי העיתון קיהן

 

תגובות