Feb 03, 2018 12:22 UTC
  • איראן שומרת על העקרונות האסלמיים

ופאק כתב על יום השנה לניצחון המהפכה האסלמית באיראן עשרת פאג'ר, לציין לביקור שערכו בהזדמנות זו, מנהיג המהפכה, אייתאללה סייד עלי ח'מינאי, נשיא המדינה חסן רוחאני , וראש המערכת המשפטים סאדק אמולי לריג'אני, בקבר מחולל המהפכה האסלמית האימם ח'ומייני ז"ל, להביע נחישות להמשיך את הדרך, שהתווה, תוך שמירה על עקרונות המהפכה.

 עתון ופאק כתב כי הנשיא חסן רוחאני וחברי ממשלתו הביעו נחישות לשמור על שלטון העם, בהתבסס על הערכים האסלמיים, שמתגלמים בממשל הריפובליקני, ואמון הציבור, שהאימם ח'ומנייני ז"ל, הקפיד להתייחס לו, כתנאי להמשך קיומה של כל ממשלה. האימם ח'ומייני היה מעוניין ופעל נמרצות להרכבת ממשלה מבוססת על אמון העם תוך שמירה על הערכים והעקורנות האסלמיים. על רקע זה ניתן לקבוע כי העם האיראני לא יתקפל ולא יחזור לימי החושך, אלא, ימשיך לשמור על העצמאות והחירות, שמובטחים בממשל הריפובליקני, המבוסס על שלושה עקרונות: האסלם, העם והמולדת. המהפכה האסלמית הפיחה רוח חיים חדשים באיראן, שהבתטאה בתחומים שונים, בעיקר בתחומים המדעיים. ביום השנה לניצחון המהפכה האסלמית, איראן ממשיכה לשמור על העקרונות האסלמיים, בהתאם לקביעתו של האימם ח'ומייני ז"ל. כתב וסיכם עתון ופאק.

 

עתון קיהן כתב על המצב באפגניסטן לאור הטענות של ארה"ב בנוגע למלחמה בטרור וקבע כי עשור וחצי אחרי פלישת הכוחות האמריקנים במדינה זו, לא נתן לציין להתפתחות חיובית בכל הזירות והתחומים. מפני הכוחות האמריקנים נדרשו לכאורה להבטיח ביטחון לאפגניסטן דרך אמון כוחות הצבא והמשטרה להתמודד עם האתגרים השונים, כולל הספקת כלי הנשק הקלים והכבדים. אך מתברר כי הפיגועים בהם נרצחים האזרחים ואנשי הצבא והמשטרה האפגנים מתבצעים מול עיניהם של הכוחות האמריקנים, לכן יותר מסימן שאלה אחד עולה ביחס לתפקיד והנוכחות של הכוחות האמריקנים. קיהן כתב עוד כי ארגון טליבאן שהוא תוצרת אמריקנית מודיע גלויות על אחריות לכל פיגוע טרור, והשאלה היא אם ארגון זה לא קיבל אור ירוק מהאמריקנים, מפני לא נוקטים כל צעד בתגובה לפיגועי הטרור בהם נרצחים עשרות אפגנים מדי יום תוך פגיעה בביטחון וביציבות. תנאים קשים נתקלים בהם האפגנים לכן הממשלה האפגנית נדרשת לסמוך על אזרחיה להבטחת ביטחון ולהתמודד עם הטרוריסטם הנתמכים עלידי ארה"ב. כתב וסיכם עתון קיהן.

 

תגובות