Feb 10, 2018 07:41 UTC
  • הסנקציות לא יאלצו איראן לותר על יכולותיה

עתון ופאק כתב על הכרזת הנשיא האמריקני על החזרת הסנקציות על איראן וציין לדבריו של מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמח'אני במהלך חניכת פרוייקטים במחוז אלבורז בסך 2.4 מלירד דולר במגזר הפרטי ולהבטיח 2500 מקומות עבודה.

שמח'אני אמר כי איראן לא תאפשר לארה"ב להשיג את מבוקשה מהחלטה זו. העתון הוסיף כי מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי אמר במהלך חניכת כמה פרוייקטים במחוז אלבורוז כי דונלד טראמפ שואף להחליש את איראן ולאלץ אותה לוותר על עמדותיה, אך איראן תמשיך בדרכה ללא התחשבות בדברי ההבל והתבטאויות הסרק של טראמפ נגד איראן, שמצליחה לתפוס מעמד מכובד באזור, על אף הנסיונות הממושכים של האוייבים, שכללו מלחמה ואמברגו, לפגוע בעצמאותה המדינית של איראן וודאי שזה מחזק ומבסס את היסודות של המהפכה האסלמית שקידמה כל תהליך לשמור על עצמאות כלכלית ומדינית, תוך התמקדות בתהליך הפיתוח המדעי המוביל לפיתוח הכלכלי כדי לעמוד בפני האתגרים השונים. זאת אומרת ליצור מקומות עבודה קבועים במגזר הפרטי, תוך הסתמכות על הדורות הצעירים, הכנסות הנפט והגברת ההשקעות, מה מחייב להיאבק בשחיתות ובהברחות.

***********

עתון ופאק הבליט גם את דבריו של יו"ר הועדה לביטחון לאומי במועצת השורא האסלמית עלא אדין ברוג'רדי בדבר התכסיסים האמריקנים לבתר את מדינות האזור לטובת הישות הישראלית וקבע כי תכסיסים אלה נכשלו לאור שיתוף הפעולה בין מרכיבי ציר ההתקוממות, והוסיף כי בראיון לערוץ אלמנאר הלבנוני אמר עלא אדין ברוג'רדי כי לאחר כישלון התכסיסים שלה בסוריה, ארה"ב מאמצת אסטרטגיה חדשה, המתגלמת בהצתת מלחמות באמצעות גורמים אחרים כמו ארגוני הטרור כאשר גייסה רבבות הטרוריסטים מכל רחבי העולם והעבירה אותם לאזור לפגוע בהתקוממות שהצליחה לצאת וידה על העליונה. העתון הוסיף כי ארה"ב התעלמה מהחלטות האו"ם הקוראות, לכבד את הריבונות של המדינות האחרות כדי לבסס את נוכחותה הצבאית בסוריה. בתוך כך לשבש על המאמצים לקדם פתרון למשבר. אך ארה"ב כשלה בגדול, לאור הניצחונות של הצבא הסורי וההתקוממות שאילצו אותה לצאת משטח סוריה, כאשר מעשיה בצפון סוריה, מלמדים כישלון מאמציה לבתר את סוריה. כתב וסיכם עתון ופאק

 

תגובות