Feb 17, 2018 11:34 UTC
  • איראן תודיע על השגים בתחום החלל בקרוב

הממונה על תוכנית החלל הלאומית מורתזה ברארי אמר כי טהרן תודיע בקרוב על השגים טובים בתחום החלל, וציין כי שלושה לוויינים איראנים, מוכנים לשיגור כל רגע. עתון קיהן ציטט את הממונה על תוכנית החלל האיראנית, כי ארגון החלל שנוסד בשנת 2003 עיצב תוכנית לפיתוח מחקרי החלל מאז 2006, ועל רקע זה איראן כיום היא בין שתים עשרה המדינות הראשונות בעולם, לאור רכישתה את תעשיית החלל במלואה.

הממונה על תוכנית החלל הלאומית מורתזה ברארי אמר כי טהרן תודיע בקרוב על השגים טובים בתחום החלל, וציין כי שלושה לוויינים איראנים, מוכנים לשיגור כל רגע. עתון קיהן ציטט את הממונה על תוכנית החלל האיראנית, כי ארגון החלל שנוסד בשנת 2003 עיצב תוכנית לפיתוח מחקרי החלל מאז 2006, ועל רקע זה איראן כיום היא בין שתים עשרה המדינות הראשונות בעולם, לאור רכישתה את תעשיית החלל במלואה. העתון הוסיף כי בהתאם לדבריו של מורתזה ברארי, רוב מדינות העולם מקיימות פעילות בתחום החלל כאשר 50 מדינות הקצו לכך, את התקציבים הדרושים, עם זאת, רק שתום עשרה מדינות, מחזיקות בתעשיות החלל: לוויינים, תחנות חלל, טילים נושאים, ומערכות לוויינים. איראן מדורגת במקום התשיעי ביחס לשיגור לוויינים. קיהן כתב עוד כי בתוכנית הנוכחית של ארגון החלל, מתרכזים המאמצים, להגברת בניית הלוויינים, בתחומי התקשורת והאינפורמציה, כאשר התשתית לכך קיימת באיראן לאור הפעילות באוניברסיטאות לבניית לוויינים, מה הוביל להשתלמות הפעילות בבניית שלושה לוויינים על סף שיגור: "ידידות" , "מסר" ו"נאהיד-1". שני הלוויינים "ידידות" ו"מסר" מיועדים לצרכי האינפורמציה, ומתמקדים בקבלת תמונות ותצלומים, לקראת העברת הנתונים על החקלאות, אסונות הטבע והמים, בעוד הלוויין נאהיד- 1 המיועד לצרכי תקשורת הוא מהדור הראשון בתחום זה.

קיהן ציין לדבריו של הממונה על תוכנית החלל באיראן לשיתוף הפעולה עם המדינות השונות ובעיקר רוסיה ואיטליה בנוסף לסוכנות אפיסקו לתעשיית הלווינים.

**********

חבר מועצת השורא האסלמית באיראן, נציג העדה המוסאווית סיאמק מורה צדק אמר בישיבת המועצה שהתמקדה בציון יום השנה לניצחון המהפכה האסלמית כי העם האיראני ששואף להשגת שלום מבוסס בכל רחבי העולם, יגיב על כל ניסיון לפגוע באנטרסים הלאומיים. עתון ופאק הבליט את דבריו של ראש העדה המוסאווית שציין להשתתפות ההמונית הרחבה בצעדות לציון יום השנה לניצחון המהפכה וקבע כי השתתפות זו מלמדת על התלכדות האיראנים סביב המנהיג ותמיכתם בעקרונות המהפכה, מה גרם לשמחה בקרב ידידי המהפכה בכל רחבי העולם, בעוד אוייבי המהפכה ובעיקר כוחות היוהרה והציונות העולמית, חשו תיסכול יאוש ואכזבה לאחר שהבינו כי העם האיראני ממשיך להיות נאמן לעקורנות המהפכה. הרי אוייבי המהפכה ובעיקר ראש הממשלה הציוני רוצח הילדים יודעים כי העם האיראני שואף ופועל לקידום השלום הצודק לכל העמים. זו גם היא תפיסתם של היהודים באיראן שמהווים חלק אינטרגרלי מהעם האיראני, ולא יסכימו לפגיעה כל שהיא באנטרסים הלאומיים. עתון ופאק הוסיף כי ראש העדה המוסאווית באיראן הדגיש כי היהודים כמו שאר העדות באיראן, מודיעים לגויות על תמיכתם בממשל הריפובליקני על כל המשתמע מנכונות להגן עליו בכל כוחם כאשר ההשתתפות בצעדות לציון יום השנה לניצחון המהפכה האסלמית מבטאות את המשך הנאמנות למנהיג המהפכה והדביקות בעקרונות ובערכים שלה.

 

 

תגובות