Mar 17, 2018 07:30 UTC
  • איראן וצרפת נחושות להגביר את הקשרים ושיתוף הפעולה

עיתון ופאק כתב על שיחת הטלפון שקיבל הנשיא חסן רוחאי מאת נשיא צרפת עמנואל מקרון שנסובו על הדיאלוג בין איראן ואירופה ועל הסכם הגרעין. העיתון הציג את דבריו של הנשיא רוחאני שהדגיש נחישות הממשלה לכונן קשרים יציבים עם צרפת כמתחייב מהקשרים ההיסטוריים בין שני העמים.

 הנשיא רוחאני הדגיש נכונות איראן לקיים התייעצויות ושיתוף הפעולה עם צרפת בתחומים הכלכליים המדיניים והתרבותיים תוך ציון לאווירת הדיאלוג המעודדת והטובה בנוגע לשאלות האזוריות, המלחמה בטרור והגשת סיוע הומניטרי לעמי האזור ובעיקר בתימן, לאור התפשטות המחלות המדבקות והחרפת העוני, בגלל המלחמה הסעודית, בה מתבצעים פשעים נוראיים בנשק המערבי. הנשיא רוחאני התיחס גם למצב בלבנון כאשר קרא לשמירת היציבות במדינה זו תוך הבעת תקווה לקיים בחירות בהסכמת כל החוגים הלבנונים. עתון ופאק כתב עוד כי שני הנשיאים רוחאני ומקרון דנו על המצב בסוריה והדגישו את הצורך לבסס את היציבות והביטחון בסוריה בהקדם האפשרי.

עיתון קיהן כתב על הפגישה שהתקיימה בין שרי החוץ של איראן מוחמד ג'וואד זריף ושל צרפת ג'אן איב לה דריאן שערך ביקור בטהרן והבליט את דבריו של זריף שהדגיש כי הסכם הגרעין הוא הסכם רב צדדי שאירופה נטלה חלק בהשגתו. עם זאת ארה"ב ממשיכה לעכב אותו, כאשר מנסנ למשוך את תשומת הלב לתוכנית הטילים האיראנים שאינה נכללת בהסכם ולא חלה עליה החלטת מועצת הביטחון 2231. קיהן כתב כי זריף ציין לעשרת הדו"חות של סבא"א שהדגישו התחייבות איראן בהסכם הגרעין, עם זאת ארה"ב ממשיכה בניסיונות לעכב את ההסכם, מה מחייב את אירופה לשחק תפקיד אפקטיבי יותר לשמור על ההסכם דרך קיום התחייבותיה מצד אחד, והפעלת לחץ על ארה"ב מצד שני, למלא אחרי התחייבויותיה. העתון הוסיף כי שר החוץ זריף התייחס גם להתפתחויות באזור והמאמצים של איראן לישב את המשברים באמצעים מדיניים, כאשר קרא לאירופה להפעיל את השפעתה על מדינות האזור לאמץ את האופציות המדיניות, לשים קץ לאסונות ההומניטריים, כמו המתרחש בתימן, תוך ציון למאמציה של איראן, מאז הרגע הראשון למשבר לקדם פתרון מדיני, דוגמת היוזמה האייראנית המורכבת מארבעה סעיפים לישוב המשבר.

 

תגובות