Mar 17, 2018 08:05 UTC
  • לא מוזר על בריטניה לעשות צעדים פוגעניים בעמים

עיתון וופאק כתב על כנס מומחי הממשל והציג את דבריו של מפד משמרות המהפכה האסלמית רב אלוף מוחמד עלי ג'עפרי כי איראן הצליחה להכשיל את התכסיסים העויינים שהתגלמו בשנה החולפת בניסיונות של דאע והתכפירים לפגוע בה בסוריה ובעירק לאור תמיכה בהתקוממות האסלמית, כאשר גולת הכותרת תהגלמה בהפלת מטוס F-16 הישראלי עלידי הכוחות הסורים.

רב אלוף ג'עפרי הדגיש בכנס כי כל האיומים על איראן כשלו ונהפכו לסיכויים טובים כאשר בעיראק כוחות החאשד העממי הביסו דאעש בעיראק וכך גם בסוריה כאשר המשמעות היא ניצחון לאיראן. עובדה זו גרמה לישות הציונית לחוש דאגה גדולה מכוחות ההתקוממות העממית בעיראק בסוריה בתימן בלבנון ובפלסטינה דברי רב אלוף מוחמד עלי ג'עפרי שצייין ליכולות ההגנה המרתיעות של איראן והשפעתו על הניצחונות של ציר ההתקוממות מה מחייב לשמור עליהן ולפתח אותן עוד יותר.

על מוזר על בריטניה לקדם צעדי םקולוניאליסטיים נגד עמי האזור רי בעבר היתה מקדמת אותם במישרין אך כיום מקדמת אותם בעקיפין באמצעות מי שמכתירה בשלטון במדינות השונות לקדם תא יעידה מתוך הנחה שתוכל לחמוק מהאחריוטת הנובעת מאספקת נשק לסעודידה שתחה במלחמה הרסנית נגד העם התימני בטענה שהאו"ם אישר לפתוח במלחמה על תימו. מה עוד זוהי בקשת הנשיא התימני החוקי כביכול. במלחמה הזאת רבבות אזרחים כולל נשים ילדים וזקנים נפלו בעוד 22מילון איש סוסבלים מרעב ומחלות.

עתון קיהן הוסיף כי ביקורת חריפה ביותר נמתחה על בריטניה במהלך הביקור של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ביעקר מצד האופוזיציה הבריטית כאשר הממונה על מדיניות החוץ במפלגת הליבור אמר כי עצם הביקור הוא אות קלון, ומפלגת הירוקים הביעה תדהמה מעצם התעמולה שקדמה לביקור אך חשוב מכל חשיפת העתונים הבריטים כי הנסיך הסעודי השקעי חצי מליון לירה שטלינג לממון התעמולה הזאת. קיהן ציין לדבריו של מנהיג האופוזיצייה קורבין שהאשים את ממשלתו בהשתתפות בביצוע הפשעים הנוראיים בתימן.

הארגונים הבינ"ל כמו ארגון החנינה הבינ"ל וארגון ההצילו את הילדים ועוד מתחו גם הם ביקורת על בריטניה לאור המדיניות הקולוניאליסטית המרושעת של ממשלת מיי שאטמה אוזן והתעלמה מהביקורת, כאשר חתמה על עסקה לספק נשק לסעודיה בסך 140 מלירד דולרים אז לא מוזר על בריטניה לעשות צעדים פוגעניים בעמים כתבו סיכם עתון קיהן.

 

תגובות