Apr 03, 2018 06:18 UTC
  • הישג כלכלי של נתניהו - טרור בירוקרטי

בתוכנית קודמת ציינו לדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטקה בישראל שבממשלת נתניהו קיבלו בשמחה רבה, מפני, לטענתם, הביא חדשות טובות לאור הירידה של האבטלה במשק לרמה של 4.1% , במיוחד כשהיא מלווה בעלייה בשיעור האנשים בגילאי 15-65 שמחפשים עבודה.

בהמשך נביא את דברי הפרשן דותן לשם שקבע כי הסיפור של ישראל שונה מהסיפור בארה"ב. מפני ישראל לא הייתה מדינת רווחה מעולם, והתהליכים התרחשו באיחור של עשור עם יישום חומת המגן הכלכלית של הצנע החברתי וההתעללות בעניים החל מ-2003 אך ללא יישום משמעותי של תוכנית ויסקונסין ומס הכנסה שלילי עד לאחרונה.

 יתרה מכך, בגלל שיעור ההשתתפות הנמוך יחסית בכוח העבודה בישראל של אלה שבניכויים המצב היה מצוין לפני 2003, השינוי במדיניות הרווחה הביא לכעשור של צמיחה שהתבססה על הגידול בכוח העבודה בכל מחיר. כל זאת על רקע עולם השקוע במיתון ארוך טווח.

===  

דותן לשם קבע כי כיום, (בהעדר סטטיסטיקה נורמלית ומיעוט המחקר הנגיש לציבור, זה יישאר ברמת הנדמה) שיעור האבטלה הנמוך בישראל נובע מכמה מקורות, ביניהם שניים שהתיאוריה הכלכלית מכירה: בועת נכסים שמגדילה את צריכת בעליהם ועלייה בשכר המינימום שהגדילה את צריכת העניים. שתי תופעות תורמות יחדיו לגידול בביקוש המקומי המניע את הצמיחה. לצד אלה אנו עדים למיצוי המדיניות של הצנע החברתי וההתעללות בעניים הבאה לידי ביטוי בירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

אולם ישנו גם גורם נוסף שנוטים להתעלם ממנו, שאליו הפנתה האקטיביסטית ריקי כהן בן לולו את תשומת הלב בפוסט שנכתב עם פרסומה של כתבה בוואלה החוגגת את הצניחה במספר הנשים הדורשות אבטחת הכנסה: "היו צריכים לכתוב 'הפעלנו טרור בירוקרטי על נשים, הצלחנו לשלול הרבה קצבאות לנשים שעובדות בשכר זעום ובתמורה גם יוצרים להן חובות בביטוח לאומי'.

 מעשה, הדבר מתבצע באמצעות חידושה "מתחת לראדר" של תכנית ויסקונסין בישראל בשם הרענן "מעגלי תעסוקה". ההישג של שיעורי האבטלה הנמוכים שנחגג על ידי שלטון נתניהו מושג בין היתר על ידי הפקרת חייהן של נשים עניות לטרור בירוקרטי, ושטרור זה הוא רק צעד ראשון במסע הייסורים המותווה להן. ואת זה צריך לעצור.

 

תגובות