Apr 10, 2018 10:56 UTC
  • - הזנות- בישראל לא נאבקים בה ברצינות

המטה הישראלי למאבק בסחר בנשים ובזנות הגיב לפרסום על ניצול קרבן סחר על ידי שוטר. עו"ד ניצן כהנא, מהמטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, אמר שיש לומר את הדברים בצורה ברורה, והראשון בהם, איסור צריכת זנות בחוק, כך שיובהר שניצולן המיני של נשים הוא פגום מוסרית, ולא יכול להתקבל עוד בחברה. עו"ד כהנא הוסיף: "ניצולה של קרבן סחר, אישה שנמצאת כבר במצוקה תהומית, על ידי שוטר שאמור לפעול על מנת להגן עליה, מדגיש את הצורך הדרמטי לערוך בדק בית במשטרה.

על רקע ידיעה זו ניתן לומר כי בישראל רווחת תופעת הסחר בנשים למטרת זנות, במסגרתה "יובאו" נשים לישראל למטרת שעבודן בזנות. התופעה הגיעה לשיא בראשית שנות ה-2000, כאשר הגיעו לישראל, להערכת המשטרה הישראלית , כ-3000 נשים בשנה. תופעה זו אינה מתיישבת עם חברה אנושית בריאה, וגורמת בין השאר להתפתחות סחר בבני אדם, שהקהילה הגלובלית ניאבקת בה.

=== 

בישראל מתרברבים, שהם תופסים מקום בשורה הראשונה בעולם בכל התחומים, אך מתברר שהם ראשונים בכל תחום שאין לו זיקה לעקרונות ההומניטרים האנושיים. בישראל אומרים כי הם משקיעים משאבים רבים במיגור התופעה, אך בפועל מתברר שאלה רק סתם דיבורים.

האומדן הכלכלי שנערך בבית הספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף פירמת Social Finance Israel  הצביע כי נשים במעגל הזנות בישראל סופגות בכל שנה עלויות מצטברות של כ–370 מיליון שקל, והעלויות שסופגת הממשלה, בגין תופעת הזנות ונגזרותיה מוערכות ב–320 מיליון שקל.

משרד הרווחה והמשרד לביטחון פנים פירסמו סקר בשנת 2016 שהעריך את מספר המועסקים בזנות בישראל ב–12 אלף בני אדם, רובם נשים, ואת היקף הכסף המשולם עבור זנות בישראל ב–1.3 מיליארד שקל.

הטרגדיה של הזנות מתגלמת בהבטים שונים, בעיקר, בנוגע לילדים של הנשים המועסקות בזנות, כאשר ציינו המקורות הישראלים, לטיפול בכ–12 אלף ילדים של נשים במעגל הזנות.

לזנות יש מחיר בריאותי וכלכלי כבד, בגין צורך בטיפולים גינקולוגיים, הפלות, אשפוזים, טראומה, ביקורים בחדר מיון, התמכרויות לעישון, אלכוהול וסמים, תרופות ועוד. קל וחומר בנוגע להתפשטות הפשיעה כאשר מתברר כי  נשים רבות המועסקות בזנות נרצחות באכזריות.

 

תגובות