Apr 11, 2018 11:18 UTC
  • מנת הסתה ללאומנים

הודעתו של בנימין נתניהו, כי יפעל להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתחקור את פעילות הקרן החדשה לישראל, היא שפל חדש בפוליטיקת ההסתה שלו והוכחה ניצחת שבראש הממשלה עומד אדם נטול קווים אדומים, שאיבד כל רסן. אין אמצעי שמטרת ביצור שלטונו אינה מקדשת.

נתניהו, שרק יממה לפני כן הציג את המתווה החדש למבקשי המקלט והגן עליו, האשים את הקרן החדשה בכך שהיא "הגורם המרכזי שהפעיל לחץ אירופי על ממשלת רואנדה לסגת מההסכם להוצאת הפליטים מישראל", ובכך שהיא "מסכנת את ביטחונה ועתידה של ישראל כמדינת הלאום של היהודים".ראש הממשלה הישראלי עבר כל קו אדום בהסתה נגד הקרן החדשה לישראל.

לגופו של עניין, לא היה לקרן כל מגעים עם ממשלת רואנדה. כל המידע על הפעילות של הקרן החדשה לישראל חשוף, שקוף ומדווח.

מי שעקב אחר התגובות במחנה הימין להודעת נתניהו על חתימת ההסכם עם נציבות הפליטים של האו״ם, יכול היה לחזות לאן נושבת הרוח. הציבור הישראלי כבר מכיר היטב את שיטותיו הנלוזות. ברטוריקה מקארתיסטית נגד ''האויב הפנימי'' הוציא את דיבתם של פעילי השמאל שנאבקו באומץ לב בגירוש המביש של מבקשי המקלט.

אלא שההסתה המסוכנת נגד הקרן היא בסך הכל דרך לפתות חזרה את אותם מצביעי הליכוד שהתרעמו על ההחלטה של נתניהו לקלוט 16,000 אפריקאים בישראל ולסכן בכך את טוהר היהודים. נציגי הימין בממשלה, בכנסת, בתקשורת וברשתות החברתיות, העבירו לנתניהו מסר ברור: אל תשגה באשליות, אתה בשלטון כדי לייצג את האידיאולוגיה הלאומנית ואין מקום להתרככות פוליטית. מי כמוהו יודע שתיוג כשמאלן הוא גזר דין מוות פוליטי, אפילו ל״קוסם״ נתניהו. לראשונה זה זמן נתניהו דימם תמיכה, והוא נאלץ לספק מנת הסתה מכובדת שתשביע את הרעב הלאומני של בוחריו.

היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל ינון, קבע כבר בחודש אוקטובר, בחוות דעת, כי הכנסת אינה יכולה לבצע חקירה אידיאולוגית של גופי חברה אזרחית. אם בעתיד תידרש ועדת חקירה, יהיה זה רק כדי לחקור את המתקפות הפוליטיות של נתניהו על אזרחיו.

 

 

תגובות