Apr 18, 2018 08:16 UTC
  • מהלך הסיפוח ההרסני

אף על פי שישראל תובעת בתקיפות ממדינות העולם להכיר בעיר הקודש כבירתה, ובחודש הבא וושינגטון מתכוונת לפתוח את השגרירות האמריקאית בעיר— מאז 1967 ישראל עצמה אינה מתייחסת לעיר הקודש כאל בירתה. הפלסטינים בעיר, כמעט 40% מתושביה, אינם אזרחי ישראלים, ותחומים שלמים של ריבונות נעדרים מהעיר. אחד מהם הוא רישום הקרקעות.

למרות הסיפוח, ישראל נמנעת מרישום בעלויות על הקרקע במזרח העיר, ואף הפסיקה את הפרויקט הבריטי והירדני להסדרת הבעלויות. העדר רישום הקרקעות גורם באופן ישיר לשורה ארוכה של בעיות, החל במחסור בתשתיות ובבתי ספר, דרך בנייה בלתי חוקית המונית ועד לעוני רחב ועמוק. על פי דו"ח שפירסם מכון ישראלי למחקרי מדיניות, בשל העדר הרישום חלק ניכר מההון של תושבי מזרח עיר הקודש לא ניתן למימוש, וכתוצאה מכך כל משפחה פלסטינית מפסידה בממוצע כ–80 אלף שקל.

לאחרונה החליט מנהל מרשם המקרקעין במשרד המשפטים לחדש את רישום הקרקעות במזרח העיר. לכאורה, מדובר בצעד שיכול לתרום לתושבים. אבל האופן שבו נעשה צעד זה מעלה חשדות שלא טובתם עומדת לנגד עיני מקבלי ההחלטות, אלא אינטרסים של ארגוני המתנחלים, שזוכים לאוזן קשבת במשרד המשפטים שבראשו השרה איילת שקד.

בניגוד להמלצת הדו"ח של המכון הישראלי, המשרד לא פועל בשיתוף פעולה עם הציבור הפלסטיני. חמור מכך: המשרד נמנע מפרסום מודעה שתבהיר שהרישום לא ישמש את ישראל לתפיסת קרקעות באמצעות האפוטרופוס לנכסי נפקדים, שרשאי לתפוס כל נכס שבעליו נמצא היום או שהה בעבר ב"מדינת אויב". כך לדוגמה, אם אב הוריש בית לשלושה אחים ששניים מהם נמצאים במדינה ערבית, האפוטרופוס יכול לתפוס שני שלישים מהבית. אלא שכמעט לכל משפחה במזרח עיר הקודש יש קרוב משפחה באחת ממדינות ערב. החשש הוא שישראל תנצל את ההזדמנות ותתפוס בתים וקרקעות אלו, שעל פי ניסיון העבר, יועברו אוטומטית לידי עמותות המתנחלים.

ישראל הרוויחה ביושר את החשדנות של התושבים הפלסטינים בעיר הקודש. המהלך של רישום הקרקעות יכול להיות מהלך הרסני שיביא להמשך ביתור המרחב הפלסטיני בעיר באמצעות התנחלויות, הגברת האלימות והרס כל אפשרות להסדר מדיני בעיר. על ממשלת ישראל לפרסם בהקדם הבהרות לגבי המהלך, ולהודיע שהמרחב במזרח עיר הקודש נועד לשרת את תושביו.

 

תגובות