Apr 21, 2018 06:23 UTC
  • לאיראן אופציות רבות במקרה פרישת ארה

עתון ופאק כתב על התתפות שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף, בכנס "שלום בר-קיימא" שהתקיים בעצרת הכללית של האו"ם, והבליט את דבריו כי אם ארה"ב תפרוש מהסכם הגרעין, איראן תבחר באופציות רבות אפשריות במסגרת ההסכם או מחוצה לו,בד בבד עם תגובת הקהילה הבינלאומית על ההתנהגות האמריקנית, בצורה שלא תהיה נעימה לאמריקנים.

עתון ופאק כתב על השתתפות שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף, בכנס  "שלום בר-קיימא" שהתקיים בעצרת הכללית של האו"ם, והבליט את דבריו כי אם ארה"ב תפרוש מהסכם הגרעין, איראן תבחר באופציות רבות אפשריות במסגרת ההסכם או מחוצה לו,בד בבד עם תגובת הקהילה הבינלאומית על ההתנהגות האמריקנית, בצורה שלא תהיה  נעימה לאמריקנים. בשיחה עם כתבים בניו יורק  אמר שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף כי המדיניות המוטעית של ארה"ב עלולה להוביל את האזור לסיתואציה מסוכנת מאוד, במיוחד בסוריה. זריף שהדגיש כי איראן במקרה פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין תפעל על פי אנטרסיה, חזר על התחייבות איראן בהסכם הגרעין על אף הימנעות הממשל של טראמפ מקיום ההתחייבויות האמריקניות.

עתון ופאק הוסיף כי שר החוץ זריף שהביע צער על כך שהמשל הנוכחי בארה"ב לא מקיים את התחייבויותיו, קרא למדינות האירופיות לעודד את ארה"ב ולהפעיל לחץ עליה כדי לשמור על הסכם הגרעין, תוך ציון למאמציה של ארה"ב לעכב ולמנוע קיום עסקאות סחר עם איראן, ובכך ארה"ב חורגת מהתחייבויותיה בהסכם . עתון ופאק ציין גם לדבריו של זריף כי במהלך הביקור יפגש עם הוגי דעות עתונאים ונכבדי ציבור, כדי יהסביר את התפיסה האיראנית מההתרחשויות השונות והדרכים להשגת ביטחון ושלום בר-קימא באזור ובעולם, על בסיס היוזמה של הנשיא חסן רוחאני, כאשר מתכוון זריף לדון עליה עם נציגי המדינות החברות באו"ם.

*****************

עתון קיהן פרסם מאמר מפרי עטו של הוגה הדעות מרואן פראס שכתב על המצב בסוריה וקבע כי יותר משמונים מדינות בהובלת ארה"ב פתחו במלחמה לאורך שבע שנים על סוריה , כאשר גייסו את הרוצחים ושלחו אותם לסוריה כדי להפיל ולמוטט את הממשל והמדינה, בגלל התמיכה בשאלה הפלסטינית, שבמערב שואפים ופועלים למחוק אותה מהזכרון. אך הנשיא המנוח חאפז אסד והנשיא בשאר אסד התמודדו עם הניסיונות המערביים תוך התיחסות לשאלה זו כשאלה מרכזית של הפלסטינים הערבים והמוסלמים. המלחמה על סוריה היא לאמיתו של דבר, מלחמה על התרבות הממושכת זה אלפי שנים, במהלכן כיכבה דמשק בתחומים השונים תוך דביקות באדמה והחירות. הוגה הדעות מרואן פראס קבע כי דמשק החזיקה מעמד וגברה על הטרוריסטים שנהנו מתמיכת מדינות המערב והמדינות הנגררות אחריהן כמו סעודיה. הטרוריסטים שהובסו בסוריה ברחו בחזרה למדינות מהן באו, מה החזיר את הטרור לתחומיהן, דאז הוחרפה המלחמה נגד סוריה, שהצליחה להשיג ניצחונות אדירים שהמשמעות שלהם היא התבססות מושג החירות מחדש בנוגע לשאלה הפלסטינית, זאת אומרת שפלסטינה היא של הלסטינים ולא הישראלים כפי שאמר נסיך סעודי זאת היא העובדה הנובעת מעצם ההיסטוריה והגיאוגרפיה שאין לסעודים כל הפשעה עליהן. הפלסטינים מפגינים מוחיים ומתעמתים עם הישראלים בכל יום בסיני בעזה בגדה ובתוך הקו הירוק, תוך נחישות לשחרר את אדמתם בכל מחיר, זהו המניע מאחורי הגבורה שהתגלמה בנערה עאהד תמימי שסטרה בפניו של חייל ישראלי וסוטרת בכל יום בפני השופטים הישראלים. זהו העיקר ואין חשיבות לכל משטר כמו המשטרים הערבים שלא זוכים באמון המוניהם.

 

 

 

תגובות