Apr 24, 2018 11:03 UTC
  • קול ענות חלושה

אף על פי שהמשבר הפוליטי בין הליכוד למפלגת כולנו סביב הצעת ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו להפקיע מידי בג״ץ את הסמכות לפסול חוקים הסתיים בקול ענות חלושה, בהסכמה בין נתניהו והשר משה כחלון על הקמת צוות שרים מצומצם שידון בהגבלת כוחו של בג"ץ, אין בכך נחמה גדולה. ברור שנתניהו נכון להקריב את הדמוקרטיה למען הבטחת כהונתו הבאה, ואין בממשלתו מי שיעצור אותו. אפילו לא כחלון, שאמנם בלם את יוזמתו מרחיקת הלכת של נתניהו אבל משתתף בדה-לגיטימציה של בג״ץ וביוזמות ״להתגבר״ על פסיקותיו.

הפחד להיות ממותג כ"שמאלני" הוציא את המערכת הפוליטית מאיזון ונראה שהמפלגות נמצאות בתחרות מי יותר ימנית. בתוך ראיית עולם משובשת זו בית המשפט נתפש כמי שמבקש להגביל את כוחה של ממשלת הימין, ולכן כנציג השמאל ואויב הציבור.

נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, מתחה ביקורת על המהלך לצמצום כוחו של בג"ץ. "עלינו לזכור כי אחת הערובות ההכרחיות לדימוקרטיה היא שמירה על מערכת בתי משפט עצמאית, מקצועית ובלתי תלויה המקיימת ביקורת שיפוטית המגנה על עקרונות היסוד החוקתיים של השיטה", אמרה.

אבל לא נראה שהביקורת שלה מעניינת את נתניהו, שנראה כמי שכל האנרגיה הפוליטית שלו מושקעת בחיפוש אחר המועד והעילה המושלמים להקדמת הבחירות. תאריך הבחירות הבאות משתנה בהתאם להשערות לגבי מועד פרסום החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין העמדתו לדין; ועילת הפירוק ממתינה למשבר שייאפשר לליכוד להצטייר כמגן הימין מפני האיום השמאלני.

מי היה מאמין שנתניהו יציג את העמדה הנוקשה מכולם לריסון בית המשפט, תוך שהוא עוקף מימין את הבית היהודי? מי היה מאמין שהצעתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט - שלפיו אם בג"ץ יפסול חוק, הכנסת תוכל לחוקק אותו מחדש ברוב של 70 חברי כנסת –  תוגדר כפשרה ותידחה על ידי נתניהו, לטובת הצעה שלפיה בג"ץ יוכל לבטל חקיקה רק במקרה שבו הרכב של 15 שופטים יפסול את החוק פה אחד?

כל המהלכים לצמצום כוחו של בית המשפט, החל ב''פסקת התגברות'' וְכַלֵּה ב''מודל הבריטי'' פסולים ומסוכנים, ואסור לתת להם יד. הצעת חוקים ברוח זו מחלישה את בית המשפט, מערערת את הלגיטימיות שלו ומסכנת את הדמוקרטיה.

 

 

תגובות