Apr 27, 2018 10:25 UTC
  • מלחמות התגברויות

על ראש הממשלה הישראלי וחבריו לקואליציה לזכור כי יש לשמור על מערכת בית משפט, עצמאית ובלתי תלויה המקיימת ביקורת שיפוטית ומגנה על עקרונות היסוד החוקתיים של השיטה". את מילות האזהרה האלה שיגרה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות ביום שני (15 באפריל), כחלק מקרב הבלימה שהיא מובילה נגד החקיקה שתצמצם את יכולתו של בג"ץ לפסול חוקים, ושתגיע לכנסת בתחילת החודש הבא.

חיות נשאה את הדברים באוניברסיטת תל אביב, כשברקע מגבש ראש הממשלה בנימין נתניהו את "פסקת ההתגברות" - תיקון חקיקה דרמטי שנועד למגר את הגישה האקטיביסטית של בג״ץ ולפגוע בסמכותו לבטל חוקים שאושרו בכנסת, גם אם הם עומדים בסתירה לחוקי היסוד.

כעת, מתחולל במלוא העוז הקרב על דמותו של בית המשפט העליון, אמנם אין זו הפעם הראשונה שבה הכנסת מנסה לאמץ את פסקת התגברות, אפילו בהובלת איש שמאל כמו חיים רמון בעת שכיהן כשר משפטים, אולם בניגוד לפעמים האלה, הפעם יש למהלך הזה היתכנות פוליטית. שרת המשפטים הדומיננטית מהבית היהודי, איילת שקד, מקדמת בכוח את ההצעה, שרים בכירים בליכוד כמו יריב לוין, ממבקריו החריפים של בג״ץ, תומכים ברעיון, ואפילו נתניהו בעצמו הצטרף אליו.

אמנם עד לאחרונה נתניהו מסמס יוזמות חקיקה ברוח זו, אבל כעת הוא הפך לאחד ממובילי המהלך. הרקע לשינוי בעמדתו הוא פסילות חוזרות ונשנות מצד בג"ץ של חוקי המסתננים, אשר מנעו את כליאתם וגירושם של מבקשי המקלט מאפריקה. הצורך בהתגברות על פסיקות בג״ץ בנושא החריף לאחר שראש הממשלה נאלץ לבטל ב- (3 באפריל), בגלל לחץ פוליטי-ציבורי, את מתווה הפליטים שגיבש מול האו"ם. הוא הפתיע אפילו את שרי הימין כשהחליט לחוקק את פסקת ההתגברות שתקשה מאוד על בג"ץ לפסול חוקים של הכנסת. נתניהו טוען כי הגיע הזמן להסדיר את יחסי הכנסת והמערכת המשפטית במסגרת חוק יסוד החקיקה, באופן שיקבע שהכנסת תוכל לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בג"ץ ברוב של בין 61 ל-70 חברי כנסת.

למרות התנגדותו של שר האוצר משה כחלון לפסקת התגברות כזאת, שר התיירות לוין, מקורבו של ראש הממשלה, העריך כי ניתן יהיה להגיע עמו לנוסחת פשרה שתמנע את פירוק הקואליציה.

 

 

תגובות