Apr 28, 2018 09:43 UTC
  • הקשר בין התנועה הציונית לבין הנאצים (א')

הקשר בין התנועה הציונית לבין המפלגה הנאצית היה קיים לפני מלחמת העולם השנייה, בשנים שבין עליית הנאצים לשלטון (1933). הנצים עודדו את היהודים לעזוב לארץ פלסטינה, לפני התגלעות המחלוקת בין התנועה הציונות לבין המפלגה הנאצית. בשנת 1952, נחתם הסכם במטרה להשיב את רכושם והונם של היהודים שנרצחו במהלך המלחמה ובני משפחותיהם.

על הקשר בין הציונים לנצים כתב ניצן סדן כי בכל שנה מעלים בישראל את הסוגיה המדברת על שיתוף הפעולה בין היהודים (הציונים) עם השלטון הנאצי, בצל התבטאויות כי הם נאלצו לקיים שיתוף פעולה זה מחשש לחייהם. כאשר הביא דוגמה לכך את ארהרד מילך, שכיהן בתפקיד בכיר במנגנוני הנאצים. ארהרד מילך הוא זה שהקים את הלופטוואפה - חיל האוויר הנאצי.

הסיפור מתחיל ב-1910, כשמילך התגייס לחיל התותחנים הגרמני. אביו היה קצין בחיל הים הגרמני. ארהרד שהגיע לדרגת סגן, בחיל התותחנים, עבר לחיל האוויר. למרות שלא היה טייס, הצליח להתקדם במהירות בסולם הדרגות והפך מפקד במלחמת העולם הראשונה. ב-1920 עזב את הצבא והקים חברה לתעופה אזרחית. ב-1925 הלך לעבוד כמנכ"ל בחברה אחרת, לופטהנזה. מילך התפקד למפלגה הנאצית ב-1929. והפך לחבר קרוב של הרמן גרינג - מפקד חיל האוויר. === 

מילך נחקר בידי קציני גסטאפו, על רקע היותו יהודי והוא הדגיש שהוא אוהב את גרמניה. מילך (והכסף שלו) התקבל למפלגה וזכה לתעודת "בעל דם ארי". תוך זמן קצר מונה לתפקיד מזכיר המדינה לענייני תעופה והוטל עליו לתכנן את חיל האוויר הנאצי, בכל הנוגע לבניין הכוח וכך הצליח לפתח מפציצים, ולקדם בניית מטוסים שנושאים פצצות ולא נוסעים או מטען.

בכירים בהנהגה הנאצית תהו למה הוא לא מקדם פיתוח מפציצים ארוכי טווח, כמו המפציצים הבריטיים והאמריקאיים, שהיתה להם השפעה בהכרעת המלחמה, שעם פריצתה, קיבל דרגת פילדמרשל (גנרל) כאשר לקח קרדיט על הנצחונות בצרפת ובנורווגיה. היטלר קידם אותו והפקיד אותו על תחום ייצור המטוסים ברייך השלישי.

ממה שנזכר לעיל מתברר שהקשר שלו עם הממשל הנצי היה חזק והדוק.

 

תגובות