מאי 17, 2018 06:34 UTC
  • מערכת משפטית עצמאית בישראל היא תחת מצור

השופטת הבכירה והוותיקה ביותר של בית המשפט העליון בקנדה, רוזלי סילברמן-אבלה, שהגיעה באחרונה לישראל אמרה שהיא שופטת כבר מזה 42 שנה. היא הביעה אי נוחות וזעם לאור הניסיונות של ממשלת נתניהו להשתלט על המערכת המשפטית, תוך ציון כי מערכת משפטית עצמאית מצויה תחת מצור, הדמוקרטיה כולה הופכת תחת מצור, וכשדמוקרטיה כולה מצויה תחת מצור, נשמת אפה של המדינה מוחזקת כבת ערובה. היא אומרת כי צלצול פעמוני האזעקה הוא הניסיון הנמשך לעשות דה-לגיטיציה של המערכת השיפוטית של ישראל תוך פגיעה בערכים הדמוקרטים הכוללים כיבוד זכ

מקורות ישראלים ציינו כי היא לא הזכירה את פסקת ההתגברות, שנועדה לאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוקים שבג"ץ פסל, אבל נדמה שברקע דבריה עמדו טרוניות הפוליטקאים שמדברים על "המודל הבריטי" או על "המודל הקנדי" בלי להבין את ההבדלים המהותיים בין שיטות המשפט. לדבריה, מבקרי העצמאות השיפוטית, הם האיום הגדול ביותר על ערכי הדמוקרטיה משום שהם תופסים בטעות את הדמוקרטיה כשלטון הרוב, אמרה השופטת אבלה  והוסיפה "אבל דמוקרטיה עוסקת בתהליך: לשכת עורכי דין עצמאית, מערכת שיפוטית עצמאית, הגנה על מיעוטים, עיתונות חופשית, חופש התאגדות, חופש דת, חופש ביטוי. לומר שדמוקרטיה זה רק בחירות חופשיות זה כמו לומר שאיננו צריכים את הבניין אם יש לנו דלת. בחירות הן רק הכניסה. העיקר הם הכללים והזכויות".

=== 

"יש הסבורים שזכויות צריכות להיות מחולקות ומובטחות על ידי המחוקק ולא על ידי השופטים", אמרה. "לכן הם סבורים שאכיפת זכויות על ידי השופטים נחשבת להשגת גבול. אך עקרונות דמוקרטיים דורשים לא רק סיוע של המחוקק, אלא עצמאות שיפוטית - ושני אלה צריכים לפעול בהדדיות. השותפות הזו תתרום לעשית צדק למען הציבור. הגנה על זכויות אדם אינה פגיעה בדמוקרטיה אלא היא שעתה היפה".

השופטת הקנדית סבורה שהשופטים בהחלט חייבים דין וחשבון לאינטרס הציבורי, שהם יכולים להיות חשופים לביקורת ושעמדות הציבור צריכות להיות מובעות בחלל המשפטי. יחד עם זאת, אין לתת לעמדות הציבור זכות וטו. שופטים שעושים מלאכתם נאמנה בהליך דמוקרטי לא רק זכאים שלא להתחשב בדעת הרוב, אלא יש להם חובה לעשות כן אם החלטותיהם עלולות להתנגש עם עקרונות חוקיים ודמוקרטיים.

 

תגובות