Jun 04, 2018 10:08 UTC
  • הימור מסוכן

ברור שהעברת השגרירות האמריקאית לעיר הקדושה על ידי הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ נועדה, בראש ובראשונה, לתגמל את האוונגליסטים על תמיכתם הנלהבת בבחירתו ובכהונתו. טקס העברת השגרירות, שנערך באחרונה, ושבו השתתפו שני מטיפים קיצוניים ושנויים במחלוקת, שהשמיעו בעבר הערות פוגעניות כלפי יהודים, מסמן את שיאה של הברית המוטלת בספק.

התנועה האוונגליסטית בארה"ב מונה עשרות מיליוני אנשים. חלקם הגדול מאמינים שהקמת ישראל מקרבת את ביאתו השנייה של משיחם, ושהקמת מלכות ישראל ובית מקדש היא תנאי מוקדם להגשמת חזונם — מלחמת גוג ומגוג שבעקבותיה חורבן והתנצרות המונית של יהודים. כפועל יוצא הם נצמדים לאלמנטים ההזויים ביותר בפוליטיקה הישראלית ומדרבנים את ישראל לנקוט מדיניות קיצונית המקרבת את יעדיהם.

אוונגליסטים תמכו בציונות תמיד, אבל בשנים האחרונות הפכה תמיכה זו למרכיב עיקרי באמונתם. ממשלות ישראל החלו אמנם לטפח קשרים עמם אחרי מלחמת 1967, אבל בשנים האחרונות, ככל שישראל נדדה ימינה, השפעתם על היחסים בין ארה"ב לבין ישראל גברה. בחירת טראמפ הביאה השפעה זו לשיא, כפי שנוכח הציבור בחגיגה המתוקשרת ומתוזמרת בשגרירות. השגריר הישראלי רון דרמר, שאליו הצטרף לאחרונה מקבילו בישראל דייוויד פרידמן, פועל להשעין את התמיכה האמריקאית בישראל באופן בלעדי על האוונגליסטים, המגבים את המדיניות הניצית והסרבנית של ישראל כלפי הפלסטינים. החיבור הזה גורם לכרסום נוסף במעמדה של ישראל בקרב מוקדי הכוח המסורתיים שלה, ובראשם יהודי ארה"ב, הרואים באוונגליסטים איום מוחשי עלהם.

מדובר בהימור מסוכן וכפול: מחד גיסא, ישראל מתנערת מתומכים שהיא עלולה להזדקק להם כבר בנובמבר הקרוב, אם הדמוקרטים יכבשו את אחד מבתי הקונגרס. מאידך גיסא, לא לעולם חוסן: סקרים מוכיחים, שאוונגליסטים צעירים מתנגדים לתמיכה העיוורת בישראל. ממשלה אחראית היתה משנה את מדיניותה, מושיטה יד לגורמים שהזניחה ונגמלת מתלותה הבלעדית בנוצרים המשיחיים.

 

תגובות