Jun 04, 2018 10:10 UTC
  • החמרת הדיכוי האלימות

באחרונה התקיימה בחיפה הפגנה במחאה על ההרג לאורך גדר הגבול ברצועת עזה. הדיכוי האלים של ישראל להפגנה, ומעצרם של 21 מפגינים, בהם ג׳עפר פרח, מנכ״ל מרכז מוסאוא לזכויות הפלסטינים, הם סממן נוסף של צמצום המרחב הדמוקרטי של הפלסטינים.

האירועים הקשים בעזה היו אמורים להוציא המונים לרחובות, על אחת כמה וכמה לנוכח מורכבות היחסים בין הפלסטינים לממשלת ישראל. בפועל, מחאת הפלסטינים כללה: שביתה חלקית בת יום אחד ועצרות מקומיות ביישובים הפלסטינים. חרף זאת, המשטרה הישראלית כשלה בהכלת המחאה.

ההפגנה שהתקיימה בחיפה היא מבין המקרים שבהם המשטרה הישראלית צריכה להפעיל שיקול דעת ולהבליג. היא אף היתה צריכה לנצל את נוכחותו של פרח, פעיל מרכזי ותיק שבעבר שימש כיו״ר התאחדות הסטודנטים הפלסטינים ולאורך השנים היה שותף ליוזמות אזרחיות רבות הקשורות לזכויות הפלסטינים ולמאבק בגזענות. משטרה חכמה היתה רואה בנוכחותו ערוץ להידברות והזדמנות להרגיע את הרוחות. במקום זאת, השוטרים בחרו לדכא באמצעותו את האירוע.

מסרטון שצולם בהפגנה נראה שהשוטרים לא הסתפקו במעצרו, אלא הובילו אותו אזוק ברחובות חיפה, למען יראו וייראו. אף שפרח תועד כשהוא הולך על שתי רגליו, למחרת אושפז, ולפי קרוביו ברכו נשברה במעצר. הפלסטינים קוראים לחקור את התנהלות המשטרה בהפגנה ולחקור את המקרה של פרח. חקירת השוטרים הכרחית אבל אינה מספיקה, שכן לא נראה שאלימות השוטרים מול מפגינים פלסטינים היא מקרית, אלא מכוונת, כחלק ממדיניות ההסתה והגזענות כלפי הפלסטינים שמובילה הממשלה בראשות בנימין נתניהו.

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, ומפכ״ל המשטרה, רוני אלשיך, מדברים הרבה על חשיבות הנגשת שירותי המשטרה לפלסטינים ומספרים מעל כל במה אפשרית על פתיחת תחנות חדשות ושילוב שוטרים פלסטינים. אלא שההתנהגות בחיפה מוכיחה, ששוב בחרה המשטרה להפגין אלימות, תוך התעלמות מהשלכות האירוע על מידת האמון של הפלסטינים במערכת אכיפת החוק.

המשרד לביטחון הפנים וצמרת המשטרה מוכרחים להבין, כי דה־לגיטימציה של נבחרי הפלסטינים ופעיליו הבולטים, כמו גם דיכוי כל מחאה פוליטית באמצעות מעצרים ברוטליים, לא יוסיפו לתחושת האמון. להיפך, אלימות המשטרה כלפי הפלסטינים מרחיבה את מעגל החשדנות ההדדית ומעמיקה את הניכור.

 

תגובות