Jun 11, 2018 06:13 UTC
  • עשה דין לעצמו

היועץ המשפטי לממשלה הישראלית, אביחי מנדלבליט, החליט להגיש כתב אישום נגד שר העבודה והרווחה, חיים כץ, בגין שורה של עבירות, ובהן שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים. העמדת כץ לדין כפופה לשימוע, וההחלטה הסופית עשויה להתקבל בתוך כמה חודשים.

בישראל לא קיימת נורמה המחייבת שר לפרוש מתפקידו בשלב הזה, אך לשר כץ יש תפקיד נוסף: הוא חבר בוועדה לבחירת שופטים בבתי הדין לעבודה. תפקיד זה מקנה לכץ סמכות ומעמד, שאין לתת לחשוד בפלילים העומד לפני הגשת כתב אישום. אמנם בתי הדין לעבודה פועלים בנפרד ממערכת המשפט הרגילה, ואין חשש שכץ יהיה מעורב בבחירת שופטים שישפטו אותו, אולם בכל מה שקשור בבחירת שופטים וקידומם יש לדרוש את הרף הגבוה ביותר של יושרה והתנהלות ציבורית נאותה. כץ אינו עומד ברף הזה.

פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה) הודיעה לשר כץ ולאיש שוק ההון וחברו מרדכי בן ארי על הכוונה להעמידם לדין. כץ מכהן כחבר כנסת כמעט ברציפות מאז שנת 1999 ושימש בעבר כיו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. על פי החשד, בין השנים 2010  ו–2015 התפתחה בין כץ לבן ארי מערכת יחסי תן וקח, אשר כללה הענקת טובות הנאה שונות בין השניים. הפרקליטות אומרת, כי טובות ההנאה הניבו לשר כץ מיליוני שקלים, ובמקביל קידם השר אינטרסים של בן ארי, תוך כדי ניצול תפקידו הציבורי.

על פי החשד, בן ארי נתן לכאורה לשר כץ הנחיות והוראות ביחס לניהול תיק ההשקעות שלו, וכל זאת בתדירות גבוהה, עד כי בפועל נוהל תיק ההשקעות של כץ על ידי בן ארי.

כץ מעורב גם בפרשה נוספת, הנוגעת לתעשייה האווירית, ובה המליצה המשטרה להעמיד אותו לדין בגין סחיטה וקבלת דבר במרמה. החקירה נוגעת לדרך שבה אולצו לכאורה עובדי התעשייה האווירית להתפקד לליכוד ולתמוך בכץ, ששימש לפני כניסתו לכנסת כיו"ר ועד העובדים בחברה.

אם יוגש כתב אישום נגד כץ, יהיה עליו לפרוש מהממשלה. אך בשלב הזה עליו, לכל הפחות, לפרוש מיד מהוועדה למינוי שופטים בבתי הדין לעבודה.

 

תגובות