Jun 12, 2018 06:31 UTC
  • המהפכה האסלמית הרעידה את האדמה מתחת ארה

עתון קיהן כתב על פריצת המהפכה האסלמית באיראן וקבע כי בחמשה ביוני פרצה המהפכה העממית נגד משטר השאה בהובלת האימם ח'ומייני ז"ל.

העתון הוסיף כי משטר השאה שביצע פשעים לדכות את המפגינים- בעיקר- בטהרן ובקום הקדושה גירש את האימם לעיראק בשנות השבעים במאה הקודמת. האימם עבר מעיראק לפריז, שם במערב נדהמו מאישיותו הצנועה והשפעתו האדירה על המהפכה הגדלה ביותר במאה העשרים. בכלי התקשורת המפורסמים התייחסו לאימם בהערכה רבה לאור נחישותו להתעמת עם משטר השאה שהיה משחק תפקיד שוטר האזור, ונהנה מגיבוי ותמיכה מצד ארה"ב שהשתלטה על כל דבר באיראן. במערב נדהמו מהפשעתו הרבה של האימם על ההומנים כאשר נאומיו היו נשמעים בכל מקום עד שבאחד עשר בפיברואר פרצה המהפכה ששינתה את הלך הרוחות והרעידה את האדמה מתחת רגליהם בארה"ב ובישות הציונית, לאחר הכרזת המדינה האסלמית המודרנית הראשונה כבסיס למדינה גדולה יותר ובכך נחלה ארה"ב תבוסה מרה.

עתון קיהן הוסיף כי בארבעה ליוני 1989 האימם,הלך לעולמו, דאז מליוני איראנים התגודדו ברחובות להיפרד ממנו, ולהשתתף בהלוויתו של המנהיג ההיסטורי.  לאורך עשרים קילומטרים מטהרן למקום קבורתו התקהלו ההמונים שהיו שטופים ברגשות צער ויגון, מה היכה בתדהמה את האוייבים שחשבו כי אין לאימם את המעמד המכובד ויציב בלבבותיהם של ההמונים, וודאי שהם נבחלו עוד יותר מעצם העובדה שההשפעה שלו קיימת ונמשכת בצורה שמערערת את משטרי היוהרה והקולוניאליזם.

****************

עתון ופאק פרסם את דבריו של הרמטכ"ל מוחמד באקרי כי המהפכה האסלמית מהווה ממד נוסף חדש בהרכב של הכוח העולמי תוך הדגשה כי כוחות היוהרה בהובלת ארה"ב ממשיכים את ניסונותיהם לפגוע במהפכה האסלמית כאשר ההתנגשות הגיעה לתפנית היסטורית גדולה. הרמטכ"ל אמר את הדברים לקראת ציון יום השנה 29 לפטירתו של האימם ח'ומייני ז"ל ויום עיר הקודש הבינ"ל שחל הביום ששי האחרון של חודש הצום רמדאן. העתון ופאק ציין לדבריו של הרמטכ"ל כי הרעיונות של המהפכה שאימץ האימם ח'ומייני, הגיעו לכל העולם לרבות ארה"ב ואירופה, כאשר הצליחה איראן לתפוס מעמד מכובד בקרב עמי העולם. זה הוביל מצד שני להגברת העויינות והתקיפות מצד כוחות היורה המערביים ומצד הקומוניסטים מפני המהפכה האסלמית היוותה צלע שלישית בהרכב הכוח העולמי.

הניצחונות האיראנים זכו להערכה מצד הידידים והאוייבים לאור האסטרטגיה והתפיסה היצירתיות שהוריש האימם ח'ומייני ז"ל מה סייע לאיראן היום להחזיק מעמד בפני המהפכים, ההתרחשויות והיאומים של ארה"ב בריטניה והישות הציונית. עתון ופאק הוסיף כי הרמטכ"ל מוחמד באקרי וקבע כי בני העם האיראני אנשי הצבא ומשמרות המהפכה נחושים לקיים את ההוראות וההנחיות של המנהיג אייתאללה סייד עלי חמינאי ובתוך כך לעשות כל שביכולתם לשמור על העצמאות הרבונות והתפתחות הממשל האסלמי.

 

 

תגובות