Jun 17, 2018 06:40 UTC
  • רוחאני ציין בפסגת שנחאי לצורך בקיום ההתחייבויות במסגרת הסכם הגרעין

הנשיא חסן רוחאני השתתף בפסגת שנחאי ובשיחות שקיים עם נשיא סין שי ג'ינפינג וינשיא רוסיה ולדימיר פוטין הועמדו הדברים על תקנם בנוגע לקיום ההתחייבויות של סין ורוסיה בנוסף להתחייבות של מדינות אירופה בכדי להבטיח את המשך הסכם הגרעין.

עתון קיהן קבע פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן על אף אישורו עלידי האו"ם פוגעת בהסכמים הבינ"ל, מפני מדינות העולם לא מאמינות עוד לארה"ב בכל הסכם שייחתם עמה. לכן מתאמצת איראן לחזק את ההסכם דרך השגת הבנה בינ"ל לגבי ההסכם, מה אמור לתרום להתבססות הביטחון והשלום בזירה הבינ"ל לאחר שיהפוך ההסכם למודל לחיקוי בישוב המשברים האזורים והבינ"ל.

עתון קיהן כתב כי לאחר התנערות ארה"ב מהבטחותיה, נדרשת טהרן להתייחס בספיקות גם לאירופים לאור ניסיונות העבר, לוודא אם האירופים נחושים למשר את ההסכם, ובמקרה הזה עליהם להגיש ערבויות לאיראן כולל פיצוי הנזקים שנגרמו לה בעקבות הפרישה המריקנית. זאת אומרת על אירופה להוכיח עצמאות החלטותיה דרך דחיית התכתיבים האמריקנים וקיום ההתחייבות בנוגע לשאלות התלויות כמו הנפט, האנרגיה, הפעילות הבנקאית, התחבורה, התובלה, ההשקעות והמסחר. עתון קיהן הוסיף כי הזמן הולך ואוזל לכן הדיונים מתקיימים עם האירופים לישם את הסכם. בתוך כך הם נדרשים להוכיח אמינות ולשמור על מרחק מהמדיניות האמריקנית שמתמקדת בתוכנית הטילית ההגנתית והקשורה ברבונות.

*************

עתון ופאק כתב על המצב באיראן וקבע כי הנשיא הורה לכל הרשויות להבטיח את הצרכים של האזרחים, להתמודד עם יוקר המחיה תוך הדגשה שאין הצדקה לעליית המחירים, מפני הממשלה מספקת את הסכומים הדרושים, במטבע חוץ, ובכך לא מותירה תירוץ, לעליית המחירים. עתון ופאק שצוטט את יו"ר לשכת הנשיאות מחמוד ואעזי במהלך דיון במועצת השורא ציין כי הממשלה שהורתה לספק את הצרכים החיוניים של האזרחים, החליטה להקצות סכומים גדולים למשרד החקלאות, לקדם את הפעילות בפרוייקטי המים במחוז חוזסטן, ולספק מים למטעי התמרים במסגרת התמיכה בחקלאים. יו"ר לשכת הנשיאות התיחס גם לאמנה למניעת מימון הטרור והלבנת הכספים וציין כי חברים במועצת השורא מתנגדים להצעה תוך יצירת רושם שלילי בקרב הציבור האיראני, מפני מטרת הממשלה מאחורי הצעה זו היא, להבטיח את האנטרסים האיראנים.

עתון ופאק ציין כי הנשיא חסן רוחאני מקפיד לשמור על מגעים ולקיים שיחות עם ראשי המדינות השונות כולל האירופיות על הנושאים השונים כאשר הסכם הגרעין בראש הנושאים האלה. גם שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף עובר ממדינה למדינה אחרת לקיים דיונים על אותם הנושאים. שניהם מדגישים את דביקות איראן בהסכם הגרעין כל עוד בצד השני מכבדים את ההסכם וממלאים אחריו. מדינות אירופה ובעיקר צרפת גרמניה ובריטניה שמדגישות את חשיבות הסכם הגרעין, מתאמצות להבטיח את דרישות איראן במסגרת (חבילה כלכלית). אך הזמן אוזל ומדינות אירופה נדרשות להאיץ את הפעילות להגברת והידוק הקשרים הכלכליים והמסחריים המסובכים ומשולבין עם איראן.

 

תגובות