Jun 17, 2018 10:00 UTC
  • לכנסת הישראלית המתנחלים חשובים יותר מחולות סרטן

31 רופאים ישראלים פנו לא מזמן למשרד הבריאות ולמתאם פעולות הממשלה הישראלית בשטחים הפלסטינים הכבושים, בקריאה לאפשר לפלסטיניות חולות סרטן מרצועת עזה לצאת לטיפולים רפואיים דחופים בישראל ובגדה המערבית.

הקריאה של הרופאים הגיעה על רקע הקשיים הגוברים להעניק טיפול רציף לחולות הסרטן המתגוררות ברצועה, הנדרשות להגיע באופן קבוע לטיפולים, תוך הדגשה כי בהחמרת המדיניות הישראלית במתן היתרי יציאה מהרצועה, ישראל פוגעת בבריאות חולות הסרטן.

ימים ספורים לאחר מכן העלתה יו"ר הוועדה למעמד האשה, ח"כ עאידה תומא־סלימאן (הרשימה המשותפת), הצעה לקיים דיון בוועדה על מצב הנשים חולות הסרטן בעזה. אך יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין (ליכוד), והח"כים מרב בן ארי (כולנו) ונחמן שי (המחנה הציוני) הזדרזו להביע התנגדות לדיון.

הויכוח בנושא התגלגל לתחום רחב יותר שחשף את מציאות הטינה ושנאה כלפי הפלסטינים. יולי אדלשטיין אמר כי "מעוררת תדהמה ההחלטה של חברים בכנסת לכנס דיון דווקא בעניין מצבן של הנשים העזתיות, אחרי שבוע קשה עבור המתנחלים, כאשר נאלצו להסתגר במקלטים" דברי אדלשטיין.

====  

על רקע אותה אותה הטינה ושנאה כלפי הפלסטינים, מירב בן ארי אמרה כי איננה מבינה כיצד ועדה בכנסת דנה בנושא מצבן של הנשים בעזה, וכתבה לאדלשטיין כי "לא ירחק היום שבו הוועדה תתחיל לעסוק במצבן של הנשים הפלסטיניות בשכם, ברמאללה ובשטחי הרשות הפלסטינית. לא זה תפקידה של הוועדה בכנסת ישראל, ואין סיבה שיו"ר הוועדה תנצל את תפקידה לקידום אג'נדה פוליטית".

נחמן שי אמר כי זהו ניסיון להפוך את הוועדה לפוליטית. למה לא לעסוק למשל במצוקתן של הנשים בעוטף עזה (נשות המתנחלים), שלטענתו הותקפו, רצו לחדרים ממוגנים ושלחו ילדיהן לבית הספר בפחד.?!

אדלשטיין, בן ארי ונחמן שי, מבטאים את המציאות המרושעת בישות הישראלית. שלושתם כמו שאר הגורמים הישראלים מבטאים את הצביעות, כאשר מציגים נשות המתנחלים בעוטף עזה כיחידות שהותקפו בשבוע שעבר. בזמן שהכוחות הישראלים הם שמטילים מצור על הרצועה, תוקפים את הפלסטינים, הורסים את בתיהם והורגים את הנשים והילדים הפלסטינים. אדלשטיין, בן ארי ונחמן שי יודעים כי ישראל אחראית על מות הנשים, הילדים והגברים ברצועת עזה, בגלל המצור שגורם, בין היתר, למחסור בתרופות ופגיעה בציוד הרפואי ברצועה.

 

תגובות