Jun 30, 2018 06:36 UTC
  • פורום להגברת שיתוף הפעולה בין איראן ואירופה

עתון ופאק כתב על הפורום לשיתוף פעולה כלכלי טכנולוגי בין אירן ואירופה שנועד להתמודד עם תוכנית האיראנופוביה בעקבות פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין,

העתון קבע כי זהו הפורום האיראני האירופי השני שמתקיים בבריסל לדון בשיתוף הפעולה בין שני הצדדים כאשר בהתאם לדבריו של ראש המרכז לשיתוף הפעולה הבינ"ל למדע טכנולוגיה עלי מורתזה בירנג כינוס הפורום בא במסגרת הצעדים להתמודד עם המדיניות האמריקנית לסכל את ההסכם, כאשר התמקדו הדיונים בדרכים להגברת שיתוף הפעולה במטרה לקדם את הצמיחה הכלכלית והחברתית בנוסף לבינאום החברות המתמקדות ביידע ואינפורמציה.  עתון ופאק הוסיף כי ארה"ב עוררה מהומה והשפיעה על חברות באירופה להיזהר משיתוף הפעולה עם איראן לכן כינוס הפורום יוצר אווירה חיובית לשיתוף הפעולה האיראני- האירופי, לאור השתתפות הגורמים הבכירים באיראן, בלגיה והאיחוד האירופי, בפעילויות של הפורום, תוך התבססות על המלצות הפורום הראשון שהתכנס לפני שלוש שנים בוינה, מה  יוביל לתפיסה חיובית חדשה בתחומי הטכנולוגיה, המחקר, אנרגיה ואוצרות הטבע, עם דגש, על האנרגיה המתחדשת, המכרות, ההשקעות ואזורי סחר חופשיים באיראן ובאירופה.

*****************

עתון קיהן כתב על המלחמה המשולבת של הכוחות האמריקניים המערביים הסעודיים ואפילו הישראלים נגד העם התימני וקבע כי אחרי ששה ימים של קרבות מתישים לא הצליחו הכוחות הפולשים לשבור את ההתקוממות ולהשיג כל השג שיתן בידיהם לשנות את מאזן הכוחות. התימנים הצליחו להביס את הפולשים על אף הנשק המתוחכם שהיה ברשותם. התימנים הציבו מארב לפולשים שהותקפו משלושה כיוונים ולא נותר להם אלא לברוח דרך הים לאחר כישלון הפלישה להשתלט על נמל חודיידה מתוך שאיפה להדק את המצור על העם התימני ולכפות עליו את התנאים השרירותיים הלא מקובלים. קיהן קבע כי התימנים היו מוכנים למו"מ אך הפולשים המפסידים ניסו להשיג יתרונות בשטח ולסחוט את התימנים, כאשר עתון וול סטריט ג'ורנל ציין לכך וכתב כי הקרב על חודיידה נועד להשיג תפנית אסטרטגית לאור החשיבות הכלכלית של הנמל שבמקרה השתלטות עליו, יהיה ניתן לאלץ את החות'ים להיכנע לאחר שייקלעו ולבידוד ולא יהיה ניתן לסייע להם צבאית וכלכלית. מה עוד ארה"ב היתה רואה בהשג כזה תבוסה לאיראן אך היא ובנות בריתה הובסו והעם התימני שמר על זהותו עצמאותו וריבונותו.

 

תגובות