Jul 07, 2018 09:05 UTC
  • רוחאני ערך ביקור חשוב באירופה

הנשיא חסן רוחאני ערך ביקור חשוב בשבוע האחרון בשוויץ ואוסטריה. חשיבות הביקור נובעת מכך שהוא מתקיים על אף האיומים והלחצים של ארה"ב על מדינות אירופה, ללכת בעקבותיה ולהחרים את איראן. לאור זה מתברר שלא ניתן להחרים את איראן, ומדינה שתלך בעבקבות ארה"ב תמצא שהיא נקלעה לבדידות ולא איראן.

הנשיא חסן רוחאני קיים שיחות בשוויץ עם הנשיא אלן ברסט והשתתף בדיונים בפורום המסחרי האיראני-שוויצרי, בנוסף לפגישה עם הקהילה האיראנית במדינה. בפגישה עם עמיתו השוויצרי ציין רוחאני לחשיבות ההתיעצויות בין איראן ושוויצריה בנוגע לסוגיות החשובות באזור ובעולם והדגיש כי איראן לא אחראית למתיחות באזור, תוך הדגשה כי איראן מקפידה לכונן קשרים של שיתוף הפעולה וידידות, עם המדינות השונות. שני הנשיאים הדגישו כי אין מגבלות בפני פיתוח הקשרים ושיתוף הפעולה בתחומים השונים, ונשיא שוויצריה הדגיש את תמיכת ארצו בהסכם הגרעין שאושר על ידי מועצת הביטחון של האו"ם.

הנשיא רוחאני שהשתתף בפגישה שהתקיימה בין הגורמים האיראניים והשוויצריים אמר כי מדינות אירופה נדרשות להוקיע את ארה"ב על צעדיה החד צדדיים החורגים מהחוק הבינ"ל, וקבע כי הסכם הגרעין יצר הזדמנות מיוחדת לפיתוח הקשרים בין איראן והמדינות השונות כאשר תרם להתבססות הביטחון הצמיחה ובניית האמון באזור ובעולם. הנשיא ציין לפרישת ארה"ב מהסכם הגרעין ואמר כי על אף שפרישתה לא חוקית, ארה"ב מאיימת על המדינות החתומות על ההסכם שלא לקיים התחייבויותיהן ולהטיל אמברגו על איראן, תוך פגיעה בזכויות האדם, לאור העובדה שהסנקציות פוגעות בתרופות ומוצרי המזון.

באוסטריה, תחנתו השניה, קיים הנשיא דיונים עם הנשיא אלקסנדר ואן דר בלן ועם הקנצלר סבסטיאן קורץ על הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות ובתוך כך נחתמו ארבעה הסכמים. בפגישה בהשתתפות גורמים איראנים ואוסטרים בנוסף לקנצלר קורץ, אמר רוחאני כי הסכם הגרעין הוא פרי של 12 שנים של שיחות ממושכות לכן פגיעה בהסכם תביא לפגיעה באמינות הדיפלומטיה הבינ"ל, תוך הדגשה כי איראן מחכה לחבילת ההצעות האירופיות לשמור על הסכם הגרעין, שהוביל בין השאר לחתימת הסכמים רבים בין איראן ואוסטריה.

הנשיא חסן רוחאני דאג להיפגש עם האיראנים בשוויצריה ובאוסטריה בהיותם שגרירים אמינים ונאמנים כאשר הדגיש בפגישתו עם השוהים בשוויצריה כי התפיסה של איראן בנוגע להסכם הגרעין לא משתנה על אף פרישת ארה"ב ממנו, תוך הדגשה כי פרישת ארה"ב מההסכם נועדה לפגוע בעם האיראני במסווה הלחץ על הממשל באיראן. רוחאני אמר כי איראן נוקטת צעדים שקופים שלא מותירים בסיס לטענות של האוייבים, למשל, הבנק המרכזי פרסם כי ההכנסות מגיועת ל-13 מליורד דולר. עם זאת, האמריקנים מודיעים כי ברצונם למנוע יצוא הנפט האיראני.

ובפגישה עם הקהילה האיראנית באוסטריה אמר הנשיא כי ארה"ב מנסה לבודד את איראן ולפגוע בעם האיראני, אך רק מדינות מעטות הולכות בעקבותיה. הנשיא אמר עוד כי בארה"ב זועמים על כך ששתי מדינות אירופיות מקבלות את פני נשיא איראן, ובכך פוגעות במאמצים האמריקנים והציונים לבודד את איראן. אך ארה"ב וגרורותיה ישלמו ביוקר על מאמציהן נגד איראן מפני העם האיראני חזק יותר מבעבר וודאי שארה"ב אינה המעצמה היחידה מה עוד מועצת הביטחון של האו"ם, האיחוד האירופי הארגונים הבינ"ל ורוב מדינות העולם תומכים באיראן. דברי הנשיא.

 

תגובות