Jul 10, 2018 05:59 UTC
  • אצטלה מופרכת

באחרונה הועלה לדיון בוועדת השרים לחקיקה בישראל הצעת חוק מבית היוצר של ח"כ בצלאל סמוטריץ'. לפיה, בשם ההתחשבות ב"רגשות" הדתיים יוענק רישיון להפלות באופן בוטה נשים, פלסטינים, להט"בים וקבוצות אחרות.

"החוק לאיסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים" נועד למנוע אפליה על בסיס גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה ועוד. על פי הצעת החוק של סמוטריץ', תוכנס בו החרגה: אם ההימנעות מלתת שירות או מוצר, או לאפשר כניסה למקום ציבורי, נעשתה "בשל אמונתו הדתית" של ספק המוצר או מפעיל המקום הציבורי, הדבר לא ייחשב כאפליה. כך גם אם המעשה נעשה, כדי "שלא לפגוע באמונתו של חלק מהציבור המקבל את השירות הציבורי".

ההחרגה לא תחול על הממשלה, על שירותים חיוניים או על מקרים שבהם יש "חלופה סבירה", אך למעשה היא פותחת פתח לאפליה חוקית ורשמית בישראל. את הפתח ניתן יהיה לנצל במגוון דרכים. בראש וראשונה — להדרת נשים ולקיום הפרדה מגדרית שיטתית במקומות הפתוחים לציבור. סביר אף שתיווצר, באזורים מסוימים, מעין מחויבות בלתי כתובה של בעלי עסקים לעשות זאת, לפחות בחלק משעות היום, כדי שיוכלו לשרת ציבור דתי.

  ===

מעבר לזאת, ניתן יהיה למצוא צידוקים "הלכתיים" להדרה ולגזענות כלפי הפלסטינים, הרי גם "מכתב הרבנים", שאסר על השכרת דירות לערבים נשען על "אדנים הלכתיים" של היהדות הקיצונית. מלבד התעמרות בפלסטינים, ניתן יהיה תחת אצטלה מופרכת זו להדיר להט"בים ולסרב לשרתם או להכניסם למקומות ציבוריים.

ההצעה לא רק מאפשרת מימוש גזענות ושוביניזם, היא מעודדת אותו. היא פוגעת בגרעין הקשה של כבוד האדם: הזכות לקבל יחס שוויוני. כאשר נטרקת הדלת בפני אדם רק משום שהוא מזרחי, ממוצא אתיופי (כפי שנעשה בעבר לפני חקיקת החוק), או שהוא פלסטיני, להט"ב, או אשה – הכבוד האנושי נפגע אנושות.

לממשלת ישראל אסור להתחיל לחלק רישיונות לגזענות ולהדרה. מקומה הראוי של הצעה מבחילה זו הוא בפח האשפה.

 

תגובות