Jul 21, 2018 10:12 UTC
  • הנשיא הדגיש נחישות הממשלה לקיים ולממש את הנחיות המנהיג

במהלך ישיבת הממשלה בשבוע האחרון, הנשיא חסן רוחאני הודה למנהיג המהפכה האסלמית על תמיכתו בממשלה וקבע כי הנחיות המנהיג מהוות סימני דרך לממשלה דווקא בתנאים הקיימים שמחייבים לשמור על תאום ודיאלוג כדי להתגבר על התכסיסים העויינים.

הנשיא הדגיש את נחישות הממשלה לקיים ולממש את ההנחיות של מנהיג. בישיבת הממשלה שהתמקדה בהתפתחויות השונות נתרסמה הודעה בה נאמר כי הממשלה מעריכה גבוהה את המנהיג אייתאללה סייד עלי ח'מינאי על תמיכתו בממשלה תוך הבעת נחישות לנקוט כל צעד שיקל על העם ויקדם את תהליך הצמיחה והיציבות הכלכלית. 

ראשי שלושת מערכות הממשל באיראן התכנסו גם בשבוע שעבר לדון על ההתפתחויות השונות גם כאן הנשיא חסן רוחאני אמר כי הממשלה תעשה כל צעד להקל על העם וציין כי לפני ארבעים שנה נתקלה איראן בקנוניה גדולה נגד העם האיראני שהצליח לסכל אותה וודאי שגם היום העם מסוגל לסכל את התכסיסים האמריקנים, שחורגים מהחוק הבינ"ל, תוך ציון לחשיבות שיתוף הפעולה, התיאום והתכנון לההשגת היעד  הזה, בעיקר לאור התנגדות האו"ם, הסבא"א והמדינות המשפיעות בעולם, למדיניות האמריקנית.

הנשיא קבע כי הדיונים בכינוס של ראשי מערכות הממשל התמקדו במצב הכלכלי, הסנקציות הלא חוקיות של ארה"ב והצעדים הדרושים להתמודד עם כל משבר בתחומי האנרגיה, התובלה, התוצרת והסחורות, תוך קביעה כי כמו בכל פעם איראן תצא וידה על העליונה ותוך ציון למגעים המתקיימים עם מדינות אירופה, סין, רוסיה, המדינות השכנות, מדינות מזרח אסיה ורוב מדינות העולם, כאשר סוכם להגביר את חילופי הסחר עמן בהתמודדות עם הצעדים והסנקציות האמריקניים. הנשיא קבע כי ארה"ב היא שנקלעה לבדידות בזירה הבינ"ל ולא איראן שמנהלת מדיניות הגונה מבוססת על תיאנם, תכנון ושיתוף פעולה עם המדינות השונות.

*************

איראן זוכה למעמד מכובד בקרב מדינות העולם שמתגלם בסולידריות ובתמיכה שנהנית מהן נוכח הסנקציות האמריקניות כאשר ניתן לציין כאן לתמיכה הטורקית שהתבטאה בהודעה של משרד החוץ בה נקבע כי איראן היא שכנה חשובה לטוריקה. כך כתב עיתון "דלי סבאח" שציין לדיונים שקיימו נציגים של משרדי החוץ והאוצר בארה"ב עם גורמים בטורקיה בניסיון לשכנע אותם בהטלת וישום האמברגו והסנקציות על איראן, אם איראן לא תכסים למו"מ עם ארה"ב, על פי דרישתו של דולנד טראמפ.

העיתון הטורקי קבע כי הגורמים הטורקים שדוחים את האמברגו האמריקני על איראן נחושים לשמור על הקשרים הכלכליים ולהגביר אותם, כאשר ניתן לציין להגברת יבוא הנפט האיראני מצד חברת טופראש הטורקית שהגיע ליותר מ-187 אלף חבית ביום במהלך ארבעת החודשים הראשונים של השנה השוטפת.

 

 

 

תגובות