Jul 22, 2018 09:42 UTC
  • כל התיקים של נתניהו תיק אחד: שחיתות ושחצנות

העדויות שמסר במשטרה ניר חפץ, יועצו לשעבר של נתניהו, הופכות למעשה את פרשות 1000, 2000 ו–4000 לתיק אחד, עם נרטיב־על: "תיק נתניהו והתקשורת".

כך על פי מקור שאמר כי הסיפור נפתח ב–2009, עם שובו של נתניהו ללשכת ראש הממשלה, ונקודת מפנה חשובה בעלילה היא הניצחון בבחירות 2015. אז נרקמה בבית ראש הממשלה תוכנית לשינוי יסודי של מפת השליטה בתקשורת הישראלית ועיצוב של מאזן כוחות חדש בין השלטון לתקשורת.

בנוסף, עורכת הדין שלומית פרגו ברנע, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה הישראלי, שהעידה במשטרה סיפרה על ניסיון לנצל כספי מדינה לצורכי המעון הפרטי בקיסריה ובקשות חריגות לשיפוצים.

"התבקשתי על ידי מנכ"ל המשרד דאז, אייל גבאי, לאשר הוצאה על תיקון נזילה בהתאם להצעת מחיר", אמרה בעדותה במשטרה. "ההצעה נשאה תאריך פקס של מספר חודשים קודם כניסתו של ראש הממשלה לתפקידו, וסימון וי ליד חלק מהעבודות. אמרתי לאייל (גבאי) שלפני שאני מאשרת, יש להסביר מדוע ההצעה נושאת תאריך של חצי שנה קודם, ומה משמעויות סימני הוי, האם זה אומר שהעבודה כבר בוצעה?

===  

עורכת הדין שלומית פרגו ברנע, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה הישראלי, ממשיכה שהצעתי לאייל שראש הממשלה ימשוך את הבקשה. ראש הממשלה אכן משך את הבקשה, ייתכן שההצעה הוגשה אליי בטעות..." עוד אמרה בעדותה: "היקף הבקשות, מידת הדחיפות, מהות הבקשות, ואופיין בתקופת אולמרט היו מצומצמות לאין שיעור לעומת הבקשות והדרישות של משפחת נתניהו".

היא ציינה ליחס עוין מצד נתניהו לאחר שלילת הבקשות לאשר הוצאות משפחתו, כאשר אמרה כי נדרשה להתמודד עם ניסיונות להערים על הנוהל, ועם הצורך לבקרה מתמדת באשר לנכונות הטענות והבקשות, כאשר תשובות שליליות הובילו ליחס עוין כאל מי שלא משתפת פעולה.  

עורכת הדין שלומית פרגו ברנע אמרה על עזרא סיידוף: הוא נהג לומר לגברת נתניהו שמגיעות לה זכויות שונות, ושגורמי משרד שונים 'לא רוצים לתת לה אותם', הדבר יצר הרבה מתח ועוינות...היו מגיעות דרישות מצד גברת נתניהו באמצעותו – דרישות שלא ניתן היה להיענות להן. עם זאת נתניהו  אומר שזה בא במסגרת, מסע ההכפשות היומי שלא ימנע ממנו להמשיך ולעשות את הדברים החשובים.

 

תגובות