Jul 22, 2018 09:47 UTC
  • עתירות נגד שר האוצר

על רקע הידיעה כי בג"ץ ידון בעתירת חברת טרה להקפאת העלאת מחיר החלב הגולמי, נאמר כי תנובה עתרה נגד סירובו של שר האוצר משה כחלון לאשר את ייקור מוצרי החלב שבפיקוח ב־3.4% למרות המלצת הוועדה המקצועית.

איגוד חברות הביטוח עתר לבג"ץ נגד דורית סלינגר, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בתביעה למנוע את שינוי כללי הממשל התאגידי בחברות הביטוח. סוכני הביטוח עתרו נגד אותה סלינגר על פסילה רטרואקטיבית של עמלות לסוכנים. עוד נאמר כי איגוד לשכות המסחר שעתר נגד ההחלטה להעדיף את תנאי הסחר ברשתות אונליין על פני הרשתות הקמעונאיות, אמור לעתור גם לבג"ץ נגד החלטת שר הכלכלה אלי כהן לפתוח ליבוא אישי 30 מוצרים עד 1000 דולר.

העתירות האלה מציפות את בג"ץ, משום שבמגזר העסקי מבינים כי הפוליטיקאים מעדיפים לספור מנדטים מאשר לספור אותם. הרציונל העיקרי מבחינתם של הפוליטיקאים הוא המאבק ביוקר המחיה והרצון לקרוץ לבוחר. לפוליטיקאים לא אכפת אם היו עותרים לבג"ץ. להפך, מבחינתם, הגשת העתירה כשלעצמה היא ניצחון. היא מעצימה את תדמיתם כמי שפועלים למען הציבור ללא מורא של בעלי ההון.

===  

תעריפי מוצרי החלב של תנובה מדגימים היטב את טירוף המערכות. תאגיד החלב, שהרוויח ביושר את הביקורת נגדו במחאה החברתית, ניסה לפחות להמציא את עצמו מחדש. ההחלטה לעתור התקבלה לאחר התלבטויות לא מעטות וחששות לפגיעה בתדמית. ומשהיא התקבלה, היא מוכיחה שהגיעו מים עד נפש ושבסוף השיקול העסקי גובר.

בפברואר 2018 הוחלט לעדכן כלפי מעלה את מחירי המוצרים של תנובה, אך כחלון מסרב לחתום על הייקור. הוא טוען שאינו מעוניין בהעלאת המחירים ונוסחת העדכון מבחינתו לא מחייבת אותו. אך הוא לא התלונן על הנוסחה כשהמחירים ירדו.  כחלון לא ממהר לשום מקום, כי הוא ינצח בכל מצב. שכן, אם בג"ץ יורה למדינה לעדכן את המחיר, הוא יוכל לטעון בגאווה: "ניסיתי, אבל בג"ץ בלם אותי וחייבים לכבד את החלטת בית המשפט" ואם בית המשפט יאשר את החלטת ההקפאה של כחלון, הוא בכלל ייצא גדול. בסופו של יום בית המשפט הופך למפלט האחרון של הגופים העסקיים בהתנגחות עם הפוליטקאים.

 

 

תגובות