Jul 27, 2018 08:52 UTC
  • לישראל עתיד קודר – כן, גם עם הנשק הגרעיני!

"מדינה קטנה עם אופציה גרעינית". תחת הכותרת הזאת שיבח יגאל עילם את מנהיגה של צפון קוריאה, קים ג'ונג און שבפסגת סינגפור, יצא למהלך יזום ומחושב, שנועד לאפשר לארצו לרדת, ולעבור, תוך קבלת ביטחונות מן המעצמות הגדולות, למסלול חדש, שיפתח למדינה את האופק, הן המדיני והן הכלכלי.

יגאל עילם רואה דמיון בין צפון קוריאה שפיתוח הנשק הגרעיני נועד להשיג לה עמדת הרתעה, ועמדת מיקוח, ובין ישראל כאשר ציין להרצאה שנשא הרמטכ"ל משה דיין, באוקטובר 1957, במלאות שנה "למבצע קדש", בה הציג את ההיגיון שדוחף מדינות, שאינן מעצמות, לפתח אופציה גרעינית.

דיין דחף בכל כוחו לעימות צבאי עם מצרים, התנגד לנסיגה מסיני תחת לחץ המעצמות (בריה"מ וארה"ב), והיה שותף להפתעה ולזעזוע שחש דוד בן־גוריון לנוכח שיתוף הפעולה בין האמריקאים לרוסים בכל הנוגע ללחץ שהופעל על ישראל לסגת מסיני. דיין שדיבר אז על סכנת כפייה של פתרונות פשרה על ישראל מצד מעצמות המערב אמר כי הוא מזדהה עם תפישה הרואה את כוחה של ישראל בכך שיהיה לה פוטנציאל כזה, שאם ירצו לכפות עליה דברים שפוגעים בקיומה — תהיה התפרצות שתזעזע שטחים רחבים יותר, ואז ישתדלו למנוע זאת.

מבחינתו של עילם על ישראל לנצל את הנשק הגרעיני שבידיה כדי להשיג הסדר דרוש ורצוי בסכסום עם הפלסטינים ובלי זה לנשק הגרעיני, וזה בידי מדינות קטנות כמו ישראל, אין תועלת.

עילם מזהיר כי ישראל נהנית מתמיכה בלתי מסויגת מצד ארה"ב של דונלד טראמפ. עם זאת ארה"ב אינה מסתלקת מן החיפוש אחרי תוכנית שלום, ולאחרונה אף מזכירה לישראל כי מרחב האינטרסים שלה הוא גלובלי ואינו מצטמצם רק בה. על רקע זה נאמר כי כל תוכנית שלום שתוצע לישראל תהיה כרוכה בוויתורים שהיא לא תאבה לאמץ.

לפי עילם ישראל לכודה בתוך עולם מושגים ובתוך מערך של כוחות פנימיים, שאינם מאפשרים יציאה יזומה לדרך חדשה, דוגמת זו המתרחשת לעינינו בצפון קוריאה. עילם מנבא כי ישראל תצטרך להתנסות בבידוד גובר, ובעיצומים כלכליים כבדים, קודם שתאזור כוח להשתחרר מן האזיקים שבהם כבלה את עצמה.

 

תגובות