Jul 30, 2018 08:08 UTC
  • האיומים האמריקניים לא ראויים לתגובה

עתון ופאק כתב על ישיבת הממשלה בה אמר הנשיא חסן רוחאני כי האיומים האמריקניים נגד איראן לא ראויים לתגובה, תוך הדגשה כי ההתקוממות ואחדות העם האיראני והמדיניות החכמה והרלבנטית יובילו לכישלון התכסיסים העויינים.

הנשיא אמר כי הגורמים האמריקנים מתבטאים בצורה בלתי הגונה או מאוזנת לכן אין טעם להגיב על טענותיהם הלא מבוססות אלא מבחינת הגברת פעולות היצור והיצוא כדי לשמור על יציבות השווקים והקלת החיים של האזרחים, כאשר הממשלה נקטה צעדים רבים בהקשר זה וכך גם ביחס להתמודדות עם ארה"ב בבית הדין הבינ"ל בהאג, כאשר העובדה שהצעדים האמריקנים עומדים בסתירה עם החוק הבינ"ל ועם התחייבויותיה היא של ארה"ב. הנשיא קבע כי מזכות איראן לתובע את ארה"ב בבית הדין הבינ"ל בהאג שהודיע לארה"ב שלא מזכותה לנקוט צעדים שאמורים להשפיע על החלטות בית הדין והזהיר גם את שר החוץ האמריקני לשקול את צעדיו בנוגע לאיראן שתתמודד עם ארה"ב בכל הזירות תוך שיתוף הפעולה עם מדינות העולם לסכל את התכסיסים האמריקניים.

**********

עתון קיהן כתב על האיומים האמריקניים נגד איראן והבליט את דבריו של הרמטכ"ל מוחמד באקרי בהם קבע כי הבסיסים והאנטרסים האמריקניים בהשג יד של מערכות ההגנת של איראן ובכך חזר על דבריו של הנשיא חסן רוחאני בפגישה עם אנשי הסגל הדיפלומטי בעולם תוך הדגשה כי איראן תגיב בצורה הרסנית על כל איום. הרמטכ"ל הוסיף כי נשיא ארה"ב הוא אישיות שנואה ביותר בעולם בגין מעשיו והתבטויותיו המבוססים עם אשליות ומיועדים לפגוע בעם האיראני ולגרום לבלגן ואנדרלמוסיה באמצעות לחצים וסנקציות כלכליים, אך - הוסיף - הכוחות האיראנים בהנהגת המנהיג יגיבו בצורה שתגרום לארה"ב להתחרט על כל הרפתקה, כאשר המועצה העליונה לביטחון לאומי נקטה את הצעדים הדרושים להתמודד עם הלחצים הכלכליים תוך הסתמכות על העם האיראני שהחזיק ממד לאורך ארבעים שנה והכשיל את התכסיסים העויינים ובעיקר האמריקניים והציוניים. הרמטכ"ל באקרי הדגיש מוכנות איראן להביס את האוייבים כפי שניתן ללמוד מההיסטוריה של העם האיראני שיום אחד לא פתח במלחמה אלא פעל לקידום השלום והיציבות באזור אז אם הנשיא האמריקני חושב שביכולתו להפעיל לחץ על איראן הוא ישלם על כך ויסכן את אנטרסי ארה"ב.

עתון קיהן הבליט גם את דבריו של שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף בחשבון הטוייטר שלו כי העם האיראני התרגל לשמוע התבטאויות ואיומים מצד טראמפ, כמו שהיה לאורך ארבעים השנים האחרונות, עם זאת, הוסיף זריף, לפני הכרזת המלחמה על איראן, טראמפ נדרש להבין על מה הוא מדבר תוך הדגשה כי איראן לא תנהל מו"מ עם ארה"ב בעיקר עם שחצן שקרן כמו טראמפ.

 

 

תגובות