Aug 04, 2018 03:10 UTC
  • סלידת היהודים ממדיניות ישראל

היהודים בעולם סולדים מהכיבוש והמדיניות של ישראל. על רקע אישור "חוק הלאום" בכנסת תקף יו"ר התנועה הקונסרבטיבית בארה"ב, הרב סטיבן וורניק, בישראל. במכתב, ששלח לראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו הזהיר וורניק כי "אי אפשר לדבר יותר על פער בין ישראל לבין יהדות התפוצות. אנחנו מדברים על תהום".

וורניק תקף את אישורו של חוק הלאום בכנסת, והצטרף למנהיגים בולטים ביהדות ארה"ב, שמתחו ביקורת על הממשלה והביעו דאגה עמוקה מהכיוון שאליו היא הולכת. בישראל ציינו כי המלים החריפות שבהן בחר וורניק להשתמש בתגובה לאירועים האחרונים שהתרחשו בישראל, מעידה על התסכול והייאוש שהוא ורבים מעמיתיו חשים לנוכח התנהלות ממשלת נתניהו.

הוועד היהודי-האמריקאי, הביע "דאגה עמוקה" ו"אכזבה קשה" לנוכח העברת חוק הלאום. מנהיגי הארגון ציינו כי "יש שני אלמנטים בחוק היסוד החדש שמסכנים את אופייה של ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית": הפגיעה במעמדה של השפה הערבית, והסעיף המעודד התיישבות יהודית, שאפשר לקרוא אותו כמכשיר ליצירת קהילות ליהודים בלבד בישראל".  

הליגה נגד השמצה הביעה דאגה מכך ש"החוק מעלה שאלות משמעותיות לגבי המחויבות של הממשלה לחברה פלורליסטית עם אופי דמוקרטי".  התנועה הרפורמית בצפון אמריקה מסרה כי הממשלה בישראל לא הגיבה לקולות בישראל עצמה וברחבי העולם היהודי, שהביעו מחאה על החוק הזה.

===

התנועה הקונסרבטיבית, ושאר הארגונים היהודיים מבטאים לאמיתו של דבר את הלך הרוחות בקרב היהודים שברובם סולדים מהכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטינים. עובדה זו התבטאה באחרונה בפרישת כמה צעירות יהודיות אמריקניות, מסיור מאורגן של פרויקט "תגלית", המיועד להתמודד עם תופעת ההתבוללות של היהודים בתפוצות. הצעירות ציינו כי לא קיבלו מידע אמיתי על הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטינים, והצטרפו לסיור מאורגן של "שוברים שתיקה" בחברון בהובלת ראשי הארגון.

הצעד שנקטו הצעירות מבטא את סירובן לשתוק ולהעלים עין ממעשי הכיבוש כאשר מליוני פלסטינים סובלים מהצעדים השרירותיים הצבאיים של ישראל. בכך הן מסרבות להמשיך לשתף פעולה עם החינוך הישראלי המוטה שמסתיר את הכיבוש. הרי בהתאם לדבריה של אחת מהן: ב"תגלית" נותנים סיפור חד-צדדי ולא עונים על שאלות על הכיבוש, כאשר "תגלית" שמשתמשת באג'נדה פוליטית לחנך אלפי יהודים אמריקנים, הסתירה את האמת על הכיבוש. 

בסיכומו של דבר בישות הישראלים מאבדים אמון מצד החוגים היהודים בעולם שלא מוכנים להשלים עם הצעדים הישראלים הלא הגונים.

 

 

תגובות