Aug 16, 2018 06:20 UTC
  • מסננת בפתח

שירות הביטחון הכללי בשדה התעופה של ישראל עיכב משורר ופעיל שמאל, תיחקר אותו על דעותיו וקשריו הפוליטיים והזהיר אותו מפני "מדרון חלקלק", שעלול לדרדר אותו למקומות מסוכנים ולהסתבכות עם השלטונות. היו זמנים, שאירועים כאלה נקשרו למדינות לא־דמוקרטיות, הרואות בחופש הביטוי ובזכות המחאה איום על המשטר. כיום זה קורה בישראל, שטוענת שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

הפרטים שמסר מוריאל רוטמן־זכר על עיכובו בנתב״ג צריכים להדאיג את הציבור כולו; גם את אלה המסתייגים מפעילות ארגוני המחאה כמו "שוברים שתיקה" ודומיהם. מדיווחו עולה, שהוא, אזרח ישראלי המתגורר בארצות הברית, לא נחשד בפעילות לא חוקית; הוא נחקר על קשריו עם ארגונים הפועלים על פי חוק והוזהר למעשה, שפעילותו הופכת אותו ליעד לגיטימי לשב״כ. בנוסף, החוקר ביקש שיספק שמות של פעילים מרכזיים בארגון All That's Left  ,והוא סירב.

אין מדובר במקרה יחיד, אלא ברצף דיווחים המצביעים על כך שהשב״כ, עם משטרת הגבולות, הופכים את שער הכניסה לישראל למִסְנֶנֶת, שנועדה להרחיק את מי שדעותיהם חשודות או בעייתיות בעיני השלטון. באחרונה דווח על אזרח אמריקאי, בכיר בקהילה היהודית, התומך בישראל ותורם לה, שעוכב בנתב״ג לאחר שבמזוודתו נמצא עלון מבית לחם שכתוב עליו "פלסטין". די כעת במלה אחת כדי להפוך כל אדם לחשוד, הראוי לעיכוב משפיל וחקירה מטרידה.

אם יש "מדרון חלקלק", הרי שצועדת בו ישראל, על נבחריה, משרתיה ומגיני גבולותיה. זה התחיל בעיכוב אוטומטי וחסר הבחנה של פלסטינים, הידרדר לרשימות שחורות של תומכי חרם שכניסתם נאסרה, ומחליק עתה לתחקור של ישראלים בשל השקפותיהם הפוליטיות. אין מדובר ביוזמה מקומית, אלא בביטוי נאמן של מדיניות הממשלה והקואליציה: להחשיד ארגוני מחאה בכלל ואת אלה הפועלים נגד הכיבוש בפרט בעוינות לישראל ואף בכוונה לפגוע ולבגוד בה. חקירת רוטמן־זכר היא בבחינת יריית אזהרה, למען יראו וייראו, שתכליתה להרתיע בעלי דעות דומות.

לדברי השב"כ, החוקרים פעלו "על פי ייעודו" של הארגון. מתברר, שתחקור ישראלים על דעותיהם הפוליטיות נעשה ברשות ובסמכות. אך מה שקורה בנתב״ג לא נשאר שם: אם שוטרים וחוקרים לא ירוסנו, תקצר הדרך לדפיקות באמצע הלילה על דלת אזרחים שדעותיהם חורגות מהמותר, כמו בחשוכות שבמדינות.

 

תגובות