Aug 16, 2018 06:24 UTC
  • האם לנתניהו יד בחקירות נגד הירש?

השר הישראלי לביטחון הפנים גלעד ארדן אמר כי בכוונתו לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט שתבדוק מדוע נפתחה החקירה נגד גל הירש רק כשנודע על מינויו לתפקיד מפכ"ל המשטרה, למרות שהמידע היה קיים עוד לפני. ארדן התייחס להודעת המשטרה ולפיה התיק נגד הירש ייסגר ואמר כי: "אני מאוד מקווה שהתיק ייסגר, זה כמובן לא עוזר בכלום בנוגע לשאלות ששאלתי את היועמ"ש לשעבר, יהודה וינשטיין. התחננתי בפניו שיקצוב זמן לחקירה הזו כי זו פגיעה משמעותית בדמוקרטיה".

 

התיק נגד הירש עסק בחשדות למתן שוחד ועבירות נוספות של הלבנת הון, והוא צפוי להיסגר מחמת חוסר ראיות. החקירה נגדו נפתחה לפני כשלוש שנים, כשנודע על מועמדותו למפכ"ל המשטרה. לטענת ארדן החשדות נגד הירש היו ידועים, ולכן לא ברור מדוע החקירה נפתחה רק כשדבר מינויו נודע. עם זאת, על השאלה אם ימנה את הירש לתפקיד המפכ"ל בסוף כהונתו של רוני אלשיך, ארדן סירב לענות ואמר שהחלטות יתקבלו בזמנן.

בהקשר זה ניתן לציין לכך כי שורה של קצינים בכירים לשעבר במשטרה הביעו את חוסר שביעות-רצונם ממינוי הירש. הם וגורמים בתוך המשטרה רצו מינוי "משלהם" והתלוננו על עברו הצבאי של הירש וחוסר ניסיונו.

===

השר הישראלי לביטחון הפנים גלעד ארדן מעורר ספק ביחס לחקירות נגד הירש בזמן לא היה ניתן לנקוט צעד כזה לולא החשדות נגדו היו מבוססים. הרי האנשים שעמדו מאחורי הדחתו של הירש, כפי שאמרו מקורות ישראלים, יושבים על בנק מידע, שכולל בנק של תלונות, שברירי מידע ועוד חומרים. עם זאת ארדן וחבורתו טוענים כי מישהו הורה על שחרור המידע לאוויר העולם כדי לסכל את מינויו של הירש. לכן ניתן לראות בהודעה של השר גלעד ארדן על כוונתו לפעול להקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט שתבדוק מדוע נפתחה החקירה נגד גל הירש רק כשנודע על מינויו לתפקיד מפכ"ל המשטרה, מיועדת לפגוע במשטרה ולא מן הנמנע שגם לראש הממשלה נתניהו יד הרי הוא תחת חקירות ואין הזדמנות טובה יותר מהעלאת הספקות לגבי פעילות המשטרה כדי להשפיע על החלטותיה ולהכפיף אותה לרצון של נתניהו. בסופו של דבר ועדת חקירה, לבדיקת החקירה נגד גל הירש מיועדת ללחוץ על המשטרה ולהטיב עם נתניהו.

 

 

 

 

תגובות